• Hem
  • Rätt till jobb ...
artikel

Rätt till jobb – Rätt på jobbet.

Vänsterpartiet i Örebro och Örebro län har startat sin höstkampanj Rätt till jobb-Rätt på jobbet. Det är dags att än tydligare säga ifrån. Vi accepterar inte diskrimineringen av kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Vi accepterar inte den höga arbetslösheten, Vi accepterar inte försämringar av arbetsrätten

Fram till 1990 var full sysselsättning det viktigaste målet för den ekonomiska politiken i Sverige. Så är det inte längre. Priset för arbetslösheten betalas dyrt både av den enskilde som drabbas och av samhället.

Rätten till arbete var själva grunden för hela välfärdsbygget. Men på 1990-talet skulle Sverige anpassas till EG och den nyliberala modevågen. Sedan dess är inflationsbekämpning själva målet för den ekonomiska politiken.

Inflationen ska hållas nere till varje pris, och sedan får arbetslösheten bli vad den blir. Den ses som ett nödvändigt medel för att uppnå de ekonomiska målen.

Det är ett cyniskt system. Priset för arbetslösheten betalas dyrt både av den enskilde som drabbas och av samhället.

Vänsterpartiet vill vända på ekvationen och utforma den ekonomiska politiken så att arbete åt alla har högsta prioritet. Det skulle de allra flesta tjäna på!

Arbetslöshetsnivån styrs inte av naturlagar. Försämrade arbetsvillkor och urholkad arbetsrätt är inte en följd av ”utvecklingen”. Det handlar om politiska val. Vänsterpartiet vill byta spår i den ekonomiska politiken och stärka arbetarnas rättigheter.

Utestängningen av unga och invandrade och utslagningen av sjuka och funktionshindrade måste brytas.

Det är dessa frågor och vänsterpartiets politiska förslag för att förändra politiken bort från arbetsöshet, diskriminering och osäkerhet som kampanjen handlar. Vi kommer att finnas på gator och torg. Vi kommer att ha öppna möten. Vi kommer att skriva artiklar och föra debatt. Är du nyfiken? Vill du hjälpa till? Hör då av dig till vänsterpartiet.

Kontakta oss med e-post: [email protected] eller [email protected]

Besök kampansajten ”Rätt till jpbb – Rätt på jobbet” http://www.vansterpartiet.se/PUB_Jobbkampanj/nyheter.cs

Kopiera länk