• Hem
  • Replik på Leif ...
artikel

Replik på Leif Lannerhag (m)

”Vi kan konstatera att det allt överskuggande problemet i Sverige är människors brist på makt att påverka sin egen situation och därmed forma sin egen framtid utifrån egna förutsättningar.” Så inleder moderaten Leif Lannerhag sin debattartikel i NA den 16 september.
Under hela mitt liv, som engagerad samhällsmedborgare i solidaritetsarbete med förtryckta folk, i det fackliga såväl som i det politiska arbetet, har jag också upplevt att det just är människors maktlöshet som är det allt överskuggande problemet. Men samtidigt med maktlöshet finns ju maktfullkomlighet. I samma utsträckning som människor berövas makten över sina liv finns det andra som äger makten. Och jag har konsekvent tagit de maktlösas parti. Och aldrig har jag haft en moderat vid min sida. Tvärtom. Moderaterna har konsekvent ställt sig på makthavarnas sida i sitt fundamentalistiska försvar av den privata äganderätten.

När Leif Lannerhag skriver om människors brist på makt tänker han förmodligen inte på en fattig lantarbetare på södra halvklotet, en palestinier i Ramallah, eller en skiftarbetande ensam mor på Volvos monteringsband i Göteborg. Då handlar det snarare om den offentliga sektorn som den socialistiska majoriteten utestänger det privata näringslivet från att exploatera. Att inte få privatisera vård, skola och omsorg upplevs tydligen av moderaterna som maktlöshet.

Leif Lannerhag har dessutom fräckheten att påstå att ”de som idag styr vårt fina land i stat och många kommuner är mer intresserad av sin egen välfärd, och sin egen plånbok, än att arbeta för Sveriges bästa.” Jag blir mållös! Moderaternas stora politiska nummer är ju privatisering av den offentliga sektorn. Då om någonsin skulle ju den egna vinningen vara styrande.

En grundbult i den borgerliga retoriken kring avregleringar av samhällsägd infrastruktur som post, järnväg, flyg och el, har i dagarna visat sig vara falsk. Det blir inte billigare för konsumenterna. Nu har vi svart på vitt vilka enorma prisökningar vi drabbats av när profiten ersätter samhällsansvaret.

Leif Lannerhag avslutar sin artikel med att påstå att det inte går att rösta på vänsterkanten om man vill ha en förändring. Jag vill bara påminna honom och läsarna om att ett förverkligande av vänsterpartiets politiska program om politisk och ekonomisk demokrati skulle lösa ”det allt överskuggande problemet” angående människors brist på makt och på ett revolutionerande sätt förändra Sverige.

Hans Blomberg, Vänsterpartiet Örebro

Kopiera länk