• Hem
  • Saddams vapen k...
artikel

Saddams vapen kommer från Väst

Saddam Hussein tog makten i Irak i en militärkupp. Irak blev en diktatur där varje försök till opposition och kritik slogs ned. Under 80-talet förde Saddam Hussein krig med grannlandet Iran. Kriget kostade 100 000-tals människor livet. Under samma tid gick irakisk militär till angrepp mot den kurdiska befolkningen i Norra Irak/Irakiska Kurdistan. Han drog sig inte för att använda gas. Efter kriget mot Iran lät Saddam ockupera Kuwait. Därmed inleddes det Gulfkriget.
Saddam har dock haft goda vänner. Västvärlden hade under lång tid sålt vapen till honom. Saddam kunde betala. Och det i begärlig valuta. – i olja. I kriget mot Iran fick Saddam hjälp av USA. Iran var USA:s fiende. När Saddam gasade ihjäl 5 000 kurder i staden Halabja stoppade USA en resolution i FN, som fördömde Saddams dåd.

Saddams angrepp på Kuwait var ett folkrättsbrott. Men nu var kriget med Iran slut. Nu skulle Saddam erövra Kuwaits olja. Detta var till USA:s nackdel och man hade tröttnat på det dåliga anseende som samarbetet med Saddam givit USA.

Eftersom Saddam begått folkrättsbrott kunde USA få FN:s stöd för ett angrepp på Irak.Genom ett angrepp på Bagdad och på den irakiska armén tvingades Saddam lämna Kuwait.. Det irakiska återtåget innebar en veritabel slakt på mellan 100 000 och 200 000 irakiska soldater. Allt på FN:s mandat, men i USA:s regi.

Saddam hade massförstörelsevapen. Det visste man i väst. Man hade själv levererat dem. Nu krävde man att han skulle göra sig av med dem. FN sände vapeninspektörer till Irak. Det visade sig att de amerikanska FN-inspektörerna först rapporterade till USA och sedan till FN, vilket var ett brott mot internationella regler. Vapeninspektörerna drogs tillbaka. Irak ville sedan inte ha dem tillbaka. FN införde därvid sanktioner. som inte drabbade Saddams regim utan det irakiska folket. Idag har sannolikt 2 miljoner människor dött till följd av sanktionerna – en tredjedel av dem barn.

Israel har begått grova folkrättsbrott i 35 år. Israel har massförstörelsevapen. Israel har idag liksom Irak en aggressiv militärmakt. Men ingen har kommit på tanken att sända vapeninspektörer till Israel. Det finns krav på sanktioner mot Israel, men de får inte gehör i EU och FN.

Så kom den 11 september. President Bush ansåg sig veta hur allting låg till. Det handlade inte bara om Usama bin Ladin och Afghanistan. Han hade funnit roten till världens ondska i en brokig samling regimer – ”ondskans axel”.

Det som idag kallas för ”kriget mot terrorismen” handlar dock om något mer påtagligt. I USA har levererats en mycket viktig rapport av vicepresidenten Dick Chaney och den framträdande senatorn James Baker. De är inte vilka som helst. Där sägs att det krävs att USA skaffar sig en strategi för att garantera landets oljeförsörjning och att det sannolikt kommer att krävas ”en utländsk intervention” för att USA:s oljeförsörjning skall tryggas. Tydligare kan man knappast säga att man är beredd att föra krig för att få den olja man vill ha, men som tillhör någon annan.

Oljan är den amerikanska ekonomins smörjmedel. För att oljan skall bli billig bör man ha kontroll över tillgångarna. Det viktiga är inte om leverantören är demokrat eller diktator. Vad det handlar om för fredsvänner i världen är alltså att stoppa amerikanska interventioner, kupper, manipulationer och krig. Utrikesministern har förklarat att kriget är nödvändigt. Hon hoppas att det skall kunna föras under FN-mandat. Men ett krig blir inte rättfärdigt bara därför att FN sanktionerat det. Anna Lindh skyller på att eländet i Irak är Saddams fel. Förvisso bär han sin beskärda del av skulden. Men det räcker inte med att stirra på nuet, utan också minnas vem som gav Saddam vapnen. Då avslöjas sig de verkliga bevekelsegrunderna till kriget. Det handlar inte om demokrati, mänskliga rättigheter, folkrätt och god moral. Det handlar istället om en framtida USA-ockupation av Irak och kontroll av landets olja. Det finns inga snygga och prydliga krig, som Anna Lindh tycks tro. Det spelar ingen roll på vems mandat kriget förs. Sveriges uppgift i FN är att förespråka fred – inte i förväg godta USA:s krigsplaner.

Murad Artin, Vänsterpartiets gruppledare i Örebro kommunfullmäktige

Kopiera länk