• Hem
  • Säg nej till ny...
Debattartiklar

Säg nej till ny färdtjänsttaxa

Jihad Menhem  i en debattartikel, Nerikes AllehandaJMenhem_5

Jihad Menhem  i en debattartikel, Nerikes Allehanda

Vänsterpartiet i Örebro står bakom de mål för handikappolitiken som kommunfullmäktige beslutat om för några år sedan. De innebär i kortet, ett samhälle där män och kvinnor med funktionshinder ska vara fullt delaktiga och att principen om människors lika värde skall vara en grundläggande utgångspunkt när samhället ska utformas. Dessutom har vi en rad lagar, förordningar och en FN stadga som slår fast dessa principer.
En av dessa lagar är färdtjänstlagen som har som utgångspunkt att färdtjänsten skall vara en del av den allmänna samfärdseln och komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Den syftar till att ge personer med funktionshinder, som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, möjlighet att resa på samma villkor som personer utan funktionshinder.

Kollektivtrafiken är fortfarande tillgänglig i mycket begränsad utsträckning för t.ex. rullstolsburna. Det innebär att färdtjänsten är den enda möjligheten för många funktionshindrade att känna sig delaktiga i samhället. De ser den som sina ben, armar, cykel, buss och tåg.

För fem år sedan beslutade Örebro kommun, och samtliga av länets kommuner, att ansvaret för färdtjänsten och riksfärdtjänsten fördes över från kommunerna till länstrafiken Örebro AB Taxan för färdtjänsten jämställdes då med taxan för expressbusstrafik. ”Ett olyckligt beslut” hävdade en ledande socialdemokrat i landstingsfullmäktigedebatten för två månader sedan. Det håller jag med henne om. Beslutet har fått tillföljd att färdtjänsten blev en fråga för ett aktiebolag och inte för direkt folkvalda politiker.

Det orättvisa förslaget som diskuteras just nu om att höja färdtjänsttaxan är en ren diskriminering av de människor som är beroende av färdtjänsten och slår hårt mot deras integritet och delaktighet.

Jag anser att en egenavgift för resa med färdtjänst som inte motsvarar avgiften för resa med den ordinarie kollektivtrafiken ställer personer som är i behov av färdtjänst i en ojämlik situation. Det gör dem ännu mer bundna till sina hem, Därför säger jag Nej till förslaget. Jag tycker att tillgång till färdtjänst är en rättvisfråga. Det är en mänsklig rättighet att kunna förflytta sig när man vill, vart man vill och så ofta man behöver.

Om vår socialpolitik ska grunda sig på delaktighet, jämlikhet och frihet är det ett steg i fel riktning att isolera personer med funktionshinder i hemmet genom att höja avgiften för färdtjänst. Detta får till följd att personer med funktionshinder inte får råd att resa.

Vi behöver fler personer med funktionshinder som är aktiva i vårt samhälle – inte färre. Likvärdiga avgifter med kollektivtrafiken är en förutsättning för detta. Därför finns goda skäl för socialdemokraterna och miljöpartisterna i Örebro Kommun att tänka om.

Jihad Menhem
Vänsterpartiet i Örebro

Kopiera länk