• Hem
  • Sälj alla kommu...
Övrigt

Sälj alla kommunens aktier!

Vänsterpartiet har på kommunstyrelsens möte idag den 16 maj 2005 yrkat att KS skall förändra placeringspolicyn för kommunens pensionsmedel och sälja ut hela sitt aktieinnehav. Bakgrunden är att kommunstyrelsen sagt nej till en nolltolerans när det gäller att tillämpa de etiska regler som vänsterpartiet anser skall gälla.
Förslag till ändringar i Stadskansliets förslag till Reviderad placeringspolicy för Örebro kommuns pensionsmedel.

 Normalnivån för aktier är 20%.
 Placeringar på O-listan vid Stockholmsbörsen får uppgå till högst 15% av det totala aktieinnehavet.

Under ”Etiska kriterier” tillfogas eller ändras skrivningen enligt följande:

 Kommunens placeringar av pensionsmedel skall göras på ett sätt som genererar investeringar i Sverige som leder till ökad sysselsättning och välstånd.

 Placeringar skall inte ske i företag vars omsättning till någon del härrör från områdena tobak, kommersiell spelverksamhet, krigsmaterial eller pornografisk verksamhet.

 Placeringar skall inte ske i företag vars omsättning till någon del härrör från vårdföretag med vinstkrav som bedriver verksamhet på entreprenad åt kommuner eller landsting.
 Placeringar skall inte ske i företag vars omsättning till någon del härrör från friskolor med vinstkrav.

 Placeringar skall inte ske i företag vars omsättning till någon del härrör från företag som verkar i länder som kränker mänskliga rättigheter.

Vänsterpartiet yrkar att aktier utesluts som placeringsalternativ och att nuvarande aktieinnehav säljs ut

För ytterligare information kontakta
Murad Artin
070 – 376 03 98

Kopiera länk