• Hem
  • Sänkta ambition...
Övrigt

Sänkta ambitioner för modersmålsundervisningen

Cecilia Lönn Elgstrand; (V

Pressmeddelande

 Förändringar i och med terminsstarten har gjort att det blivit svårare för en del elever att läsa sitt modersmål.

Det rimmar illa med Örebro kommuns ambitioner att höja måluppfyllelsen, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V) skolpolitisk talespersonför Vänsterpartiet i Örebro.

I projektet topp 25 2025 satsar Örebro kommun på att höja skolresultaten. En grupp av elever som ibland har svårare att klara målen i skolan är flerspråkiga elever.

– Att läsa sitt modersmål är dokumenterat bra för språkutvecklingen och kunskapsinhämtningen i stort. Det är också en rättighet enligt lagen, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V).

I och med höstterminens start hade organisationen för modersmålsundervisningen förändrats på ett sätt som nu gör att flera elever kan ha svårt att delta i modersmålsundervisningen.

En del elever får inte längre undervisning på sin skola och för vissa elever börjar modersmålsundervisningen på en annan skola innan ordinarie skoldagen är slut.

-Det verkar som att Örebro kommun sänkt sina ambitioner ner till minimigränsen av vad vi måste göra enligt lagen och det tycker jag är dåligt. Särskilt när vi vet att det drabbar en grupp elever som behöver alla grepp som finns att tillgå för att nå målen, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V).

Cecilia Lönn Elgstrand kommer att lyfta frågan om modersmål på Kommunfullmäktige onsdag 27 september. Under torsdagen 21 september lyfts frågan delvis också upp i Grundskolenämnden av Vänsterpartiets ledamot Åsa Häggström.

Kopiera länk