• Hem
  • Slaget om flykt...
artikel

Slaget om flyktingpolitiken är inte förlorat

Socialdemokraterna och moderaterna i socialförsäkringsutskottet har nu slutgiltigt avslagit det förslag om flyktingamnesti som fem riksdagspartier (v, fp, kd, c, mp) gemensamt lagt fram i en motion. Därmed verkar den gamla järnaxeln behålla sitt grepp om svensk flyktingpolitik. Ett tungt moraliskt ansvar vilar härmed på Göran Persson och Fredrik Reinfeldt och deras partier.

Amnestiförslaget handlar om att ge uppehållstillstånd till de som på grund av den hittills rättsosäkra och inhumana asylprocessen väntat i flera år på beslut. Det handlar om att ge uppehållstillstånd till personer som på grund av bristerna i asylprocessen levt gömda under konstant hot om att bli utslängda ur landet.

De djupt inhumana konsekvenser av den bristande asylprocessen, inte minst i ljuset av situationen med de apatiska barnen, är skäl nog för att genomföra en flyktingamnesti. Det är skamligt att Sverige inte agerar inte minst med tanke på att Europadomstolen för mänskliga rättigheter har beslutat om att stoppa verkställighet i inte mindre än sex avvisningsbeslut fattade av Migrationsverket och Utlänningsnämnden.

En amnesti skulle dessutom ge den nya instansordningen, med Migrationsdomstolar som ersätter den tidigare av många partier kritiserade Utlänningsnämnden, nödvändiga förutsättningar att starta utan att riskera att haverera redan från start på grund av höga ärendebalanser, vilket i mycket var vad som hände med Utlänningsnämnden när den tillskapades från 1 januari 1992.

För oss återstår nu två vägar vidare:
– Att vädja till länets socialdemokratiska och moderata riksdagsledamöter så att de mot sina partilinjer röstar för amnestiförslaget den 14 september. Nu är sanningens minut också inne för MUF och SSU att visa styrka i flyktingfrågorna och påverka sina moderpartier.

– Att med all kraft delta och mobilisera i den massiva rörelse som nu trappas upp med landsomfattande manifestationer och demonstrationer den 10 september inför riksdagens beslut.
För oss är frågan om amnesti mycket viktig och vi ser det som en av våra mest prioriterade frågor att förslaget drivs igenom. Slaget är ännu inte förlorat.

För mer info kontakta

Murad Artin kommunalråd (v) 0703-760398
Staffan Werme oppositionsråd (fp) 070-645 08 99
Lars O Molin oppositionsråd (kd) 070-533 77 24
Zargam Asadi kommunalråd (mp) 070-217 72 11
Gunhild Wallin oppositionsråd (c) 070-533 77 26

Kopiera länk