• Hem
  • Stoppa utvisnin...
Övrigt

Stoppa utvisningarna till Afghanistan

Uppmaning från Vänsterpartiet Örebro

Uppmaning från Vänsterpartiet Örebro

Alla utvisningar till Afghanistan måste upphöra genast.

Sveriges utrikesdepartement avråder från resor till Afghanistan. Det har de gjort sedan elva år tillbaka och avrådan kvarstår, går att läsa på UD:s hemsida. Ändå utvisas människor från Sverige till Afghanistan i dag. Det tycker vi är orimligt.

En del av dem är ungdomar som skickas ensamma till ett land där de inte har några släktingar, vänner eller någonstans att bo. Vissa är ungdomar som av migrationsverket anses ha fyllt 18 år men som själva menar att de är yngre. Att de är barn.

Om Sveriges utrikesdepartement som lyder under regeringen avråder från resor till Afghanistan, hur kan dessa utvisningar få ske över huvud taget? Hur kan 18-åringar utan nätverk och skyddsnät sändas från Sverige till ett land dit ingen svensk rekommenderas att åka?

Afghanistan är ett land som lider hårt efter alla år av konflikter och krig. Det råder stor fattigdom och attacker mot civila pågår fortfarande. Så sent som 31 maj exploderade en bilbomb i Kabul som dödade minst 90 personer och skadade 450 människor.

Ändå fortsätter Sverige att chartra plan för att deportera människor till Kabul.

Många av dem som kommit till Sverige från Afghanistan är hazarer, en minoritetsgrupp, som genom historien blivit diskriminerad, förföljd och förtryckt av olika makthavare och extremister. En del av dem som kommit hit har dock inte bott i Afghanistan utan i andra omkringliggande länder på grund av sin utsatthet, exempelvis Iran. När unga män tvingas åter till Afghanistan utan pengar, nätverk och möjlighet till framtid riskerar de att dras in i kriminalitet, eller att värvas eller tvingas till våldsdåd eller prostitution. Det är hotet om att utvisas till detta som har gjort att självmorden och självskadebeteenden bland ensamkommande i Sverige ökat.

När det samtidigt saknas en vetenskaplig och rättssäker åldersbedömning på plats är läget sådant att en amnesti är nödvändig. Med barnkonventionen i ryggen har Vänsterpartiet sedan tidigare ställt sig bakom kravet om amnesti för de ensamkommande ungdomar som varit i Sverige i minst ett år som är ett krav som drivs av bland annat #vistårinteut- rörelsen.

Nu vill vi i Vänsterpartiet Örebro också uppmana partiföreningar från övriga partier i Örebro att kräva ett omedelbart stopp för utvisningarna till Afghanistan. Det är inte ett tryggt land att utvisa någon oavsett ålder till. Stoppa alla utvisningar till Afghanistan omedelbart!

Matilda Fredriksson ordförande              Tore Mellberg vice ordförande

Vänsterpartiet i Örebro

Kopiera länk