• Hem
  • Straffa inte de...
Övrigt

Straffa inte den som är sjuk med fattigdom

Murad Artin (V). Pressfoto: Sofie Isaksson.

Socialdemokraterna och miljöpartiet i regeringsställning har satt som mål att minska antalet dagar som människor är sjukskrivna per år. Regeringens mål är bra men har så vitt jag kan se inte lett till några åtgärder för att få människor friskare. Istället ska de sjuka bara tas bort från statistiken. Får de ingen sjukersättning eller sjukpenning av försäkringskassan så syns de naturligtvis inte i statistiken och då finns de tydligen inte.

Problemet är att de visst finns. Jag känner flera personer som är uppenbart sjuka, som har skador eller värk från sina arbeten eller som är utbrända av för högt tempo, ansvar och stress i vardagen och på jobbet. De vill men orkar inte jobba. Men av försäkringskassan anses de inte sjuka och de får ingen ersättning eller rehabilitering. I det ena fallet tvingas min vän att jobba trots att det bryter ner kroppen, ökar skadorna och orken snart är helt slut. I det andra fallet får min vän fråga släktingar eller sina vänner om hjälp att betala hyran. Snart hamnar de båda hos kommunens socialtjänst och ansöker om försörjningsstöd.

Det är inget nytt att människors arbetsförmåga bedöms av försäkringskassans personal som aldrig mött dem. Men jag upplever att det nya är att de inte ens läser eller tar hänsyn till vad läkare skriver i sina intyg. De följer bara direktivet om att minska antalet sjukdagar. Men att minska antalet sjukdagar ska väl handla om att få människor friska? Så som försäkringskassan agerar nu flyttas bara kostnaderna från staten till kommunernas försörjningsstöd. Ingen blir friskare av detta.

Få ner sjuktalen kan vi göra genom reformer riktat till arbetslivet. Ställ krav om trygga jobb så att ungdomar slipper bränna ut sig med mobilen under kudden i väntan på sms-jobb som kan dyka upp. Inför riktiga åtgärder för att minska stressen i välfärdsyrken så att undersköterskor, sjuksköterskor, barnskötare, lärare eller socionomer inte blir sjuka av sina jobb. Ställ krav på privata arbetsgivare om en god arbetsmiljö. Se till att äldreomsorgen är trygg så att de anhöriga slipper stressa för att sköta den dagliga omsorgen om sina äldre släktingar.

Mitt eget parti Vänsterpartiet har krävt av regeringen att ändra målet och direktiven till försäkringskassan om att minska antalet dagar som människor är sjukskrivna. Jag tycker att vi kan kräva mer än så och det är bråttom.

Vänsterpartiet har nära samtal med regeringen och har kunnat föra in en politik för ett jämlikare samhälle i budgetförslaget för nästa år. Bland annat höjs bostadstillägget, underhållsstödet och barnbidraget och pensionärsskatten sänks. Jag vet att sjukersättning kostar staten pengar och att vi inte kan vända detta helt om inte medel finns. Jag talar naturligtvis om att vi behöver en annan skattepolitik där de som har höga inkomster och kapital behöver bidra mer. Där kan regeringen hämta sina pengar.

Det är viktigt att Vänsterpartiet tar chansen att förändra det som håller på att ske och får regeringen att agera. Den som är sjuk behöver få bli frisk, den ska inte straffas med fattigdom.

 

Murad Artin (V)

Oppositionsråd Örebro

Kopiera länk