• Hem
  • Svar på Hans Ho...
artikel

Svar på Hans Holbergs debatt artikel

I det stora hela håller vi med Hans Holberg om den kritik han riktar om regeringens utrikespolitik – inte minst i Palestinafrågan och när det gäller USA:s terroristbekämpning.

Vänsterpartiet framför också den kritiken i en rad olika sammanhang – i motioner, interpellationer och frågor i riksdagen. Partiet och dess medlemmar har också på olika nivåer riktat skarp kritik mot regeringens utrikespolitik.

När det gäller vänsterpartiets samarbete med regeringen har kanske en del, kanske Hans Holberg själv, den uppfattningen att detta samarbete omfattar allt. Men det gör det inte. Det omfattar inte utrikespolitiken och försvarspolitiken.

Så har det varit från allra första början. Det har alltså inte funnits något samarbete med regeringen i utrikespolitiska frågor. Det är alltså knappast meningsfullt att kräva ett brytande av ett samarbete som inte funnits. Nu kan det emellertid kanske vara så att man tycker att regeringens utrikespolitik är så usel att man borde bryta allt samarbete med den som en sorts bestraffning.

Det är inte heller särskilt meningsfullt. För vem skulle få betala för det. Vänsterpartiet har inom regeringssamarbetet lyckats med en del – framför allt har man lyckats med att förhindra en rad försämringar för de människor som har det sämst. Ett sådant agerande skulle vara ansvarslöst.

Hans Holberg säger att vill lämna partiet om inte partistyrelsen ändrar sig. Vi tycker inte alls att han skall göra det. Vi vill vara ett parti där det förekommer debatt och meningsbrytningar och där alla kan bidra till att utveckla partiets politik – och göra det öppet. Även människor utanför partiet borde vara intresserade av hur vi inom vänstern debattera, tänker och känner.

I Palestinafrågan och frågan om USA:s terroristbekämpning känner vi precis samma vrede och frustration som Hans Holberg. Men vi måste försöka göra något konstruktivt av det vi känner – brytande av ett samarbete som får negativa konsekvenser för andra än dem vi vill rikta vår kritik mot är inte ett fruktbart arbetssätt.

 

Jihad Menhem, Ledamot i vänsterpartiets partistyrelse

Murad Artin, Riksdagsledamot vänsterpartiet

Kopiera länk