• Hem
  • Sysselsättninge...
artikel

Sysselsättningen och kvinnors löner i fokus

Långsiktiga åtgärder för att öka sysselsättningen och stöd till kommuner och landsting för att ge utrymme för höjda löner för de lägst avlönade kvinnorna är nyckelfrågor för vänsterpartiet i vårbudgetförhandlingarna.
– Ökat stöd till kommuner och landsting är en viktig signal i synnerhet nu när förhandlingarna med kommunal brutit samman, säger Ingrid Burman, förste vice partiordförande.
Vänsterpartiet vill förstärka sysselsättningsstödet till kommunerna med 2 miljarder kronor under 2006, samt tillföra det kommunala utjämningssystemet 5 miljarder kronor under 2007.

– Därefter är det upp till kommuner och landsting att se till att det ger utslag i lönekuverten för kvinnorna, säger hon.

Ett krav vänsterpartiet drivit sedan länge är en höjning av taken i lönebidragen till de som anställer funktionshindrade och arbetshandikappade. På fredagen meddelade finansminister Per Nuder att regeringen vill höja lönebidragstaket från 13 700 kronor till 15 200.

-Det välkomnar vi givetvis, de funktionshindrade har haft ett dolt tak som hindrat löneökningar, eftersom lönebidraget inte höjts på många år. Vad vi nu vill se är årliga uppskrivningar av taket, säger Ingrid Burman.

Men ännu återstår flera frågor att lösa ut innan budgeten är i hamn, förutom ytterligare åtgärder för att öka sysselsättningen har vänsterpartiet krav på mer pengar till Rikstrafiken för att den ska kunna fortsätta driva tågtrafik på flera hotade sträckor i landet, mer statliga pengar till kvinnojourerna och till energiforskning.

Vänsterpartiet och miljöpartiet driver dessutom gemensamt kravet på att de apatiska flyktingbarnen ska få stanna i Sverige.

Kopiera länk