• Hem
  • Terrorism är in...
Debattartiklar

Terrorism är inte sprungen ur ondska

Murad Artin i en debattartikel, NA

murad5Med en flytande definition av begreppet ”terrorism” hotas var och en som riktar kritik mot USA:s utrikespolitik av amerikanska militära styrkor, skriver Murad Artin, riksdagsledamot (v) från Örebro.

Med en flytande definition av begreppet ”terrorism” hotas var och en som riktar kritik mot USA:s utrikespolitik av amerikanska militära styrkor, skriver Murad Artin, riksdagsledamot (v) från Örebro.

Efter att på NA:s debattsida blivit beskylld för USA-hat är det med viss tvekan som jag på nytt skriver om USA och terrorismen. Men det som håller på är så pass allvarligt att man rimligtvis inte kan tiga.

USA har inrättat specialdomstolar där misstänkta terrorister av amerikansk militär i hemlighet kan infånga och döma misstänkta terrorister, döma dem till livstids fängelse som till döden. Detta skall kunna ske var som helst i världen.

Den amerikanska kongressen har dessutom fattat beslut om att varhelst en amerikansk medborgare ställs inför domstol och döms till fängelse kan amerikanska militär frita vederbörande. Det spelar ingen roll vilken typ av brott den dömde begått. Detta innebär att USA anser sig ha så kallade extraterritoriella rättigheter – ett fenomen som förekom när de gamla kolonialväldena Storbritannien och Frankrike nådde sin höjdpunkt i fråga om förtryck och maktmissbruk.

Med en flytande definition av begreppet ”terrorism” hotas var och en som riktar kritik mot USA:s utrikespolitik av amerikanska ”militära styrkor”. Man kan sannolikt även bli dömd i sin frånvaro. Vem vågar under sådana förhållanden yttra sig kritiskt mot USA. ”Militära styrkor” kan i princip inskränka sig till en utsänd lönnmördare. Allra helst som man också förklarar att beviskraven lägre än vid vanliga kriminalfall och att domarna inte går att överklaga.

UTRIKESMINISTER Anna Lindh har under senare tid blivit mer uppmärksam och kritisk när det gäller USA:s användning av specialdom stolar i kampen mot terrorismen, vilket är bra. När det gäller kampen mot terrorismen finns det två vägar att gå. Den ena består i att man militärt slår till varhelst den dyker upp och på det sätt man gjort i Afghanistan. På det sättet kommer man kanske att lyckas döda ett antal terrorister. Men terrorismen är inget som är sprunget ur ondska hos enskilda eller grupper av människor.

Använder man militära medel kommer man att för alltid tvingas till att föra krig mot terrorismen. Med största sannolikhet blir det istället så att varje sådant angrepp på terroristerna skapar nya terrorister. En annan väg att gå är att kämpa för att komma tillrätta med det som är grogrunden till terrorismen. Den extrema och militanta islamismen skulle knappast slå rot om det inte rådda en så djup ekonomisk och social misär som det gör i många av dessa länder. Detta är en betydligt mödosammare väg än den militära vägen, eftersom den kräver en omfördelning av världens resurser. Men den torde sannolikt på sikt rycka undan grunden för terrorismen – inte som de militära metoden, skapa nya terrorister.

USA-administrationen måste alltså tvingas inse att deras standardlösningar på sociala konflikter, grundade på miltär maktfullkomlighet och militära ingripanden inte är gångbar. De duger inte längre i den globaliserade värld som så många är så förtjusta i att beskriva. Termen globalisering kan betyda många olika saker – allt ifrån militärt världsherravälde till solidarisk fördelning av jordens resurser. DET ÄR UPPENBART: att gammal vilda västern-rättvisa inte är hållbar. I all synnerhet när den syftar till att kränka andra länders territorium och sätta sig över andra länders lagar, rättsäkerheten och demokratin. Det finns dock vissa som snabbt anslutit sig till president Bushs politik. I Egypten flyttas alltfler ärenden över från civila domstolar till militärdomstolar, där rättegångarna är summariska.

I Turkiet använder man terrorhotet för att gå till angrepp på nationella minoriteter och i Israel tystar man kritik mot Sharonregeringen genom att beröva landets egna parlamentariker deras parlamentariska immunitet. I november förra året beslöt Knesset att beröva Azim Beshara – en av företrädarna för den arabiska minoriteten i landet – hans immunitet för att han talat om ett ockuperat folks rätt att göra motstånd mot ockupanten. När det går så långt som till att man använder demokratiska beslutsformer för att inskränka de demokratiska fri- och rättigheterna hotas allas demokratiska och mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Murad Artin (v), Riksdagsledamot

Kopiera länk