• Hem
  • Tomten Sam elle...
artikel

Tomten Sam eller Kommunisten Mandelas lov

Nerikes Allehandas ledarredaktion publicerade på julafton en parafras på Viktor Rydbergs ”Tomten”. Det är alla vi som känt oss hämmade av vårt poetiska tillkortakommande mycket glada för. Den nivån blir svår att inte överträffa. Alltså fritt fram för alla amatörpoeter att skriva inlägg på vers. Här kommer mitt bidrag.

För världssvältens offer är natten kall
man kan inte räkna dem alla.
Förtryck, förnedring och eländigt förfall
i Bagdad, Kabul och Ramallah.
Vår onkel nu ensam som supermakt
värnar vår frihet, ty det har han sagt.
Dock ilska och vrede han väcker
när sista hoppet han släcker.

Ett krig mot det som är ont han för
ett krig över hela klotet.
Med vapenmakt tror Onkel Sam han gör
slut på det största hotet.
Men vad är hönan och vad är ägget
fundersamt han river i skägget
Nog är han ändå den som sist
inser att själv han är terrorist.

I dag har en miljard individer
ej mer än en dollar om dagen.
Självklart är att det svider
när maten ej mättar magen.
I detta ger Onkel Sam dock fanken
han har nog ej ens tänkt den tanken.
Men om han skulle behöva
kan allmosan samvetet söva.

Sprider sitt gift via Pepsi och Coke
det finns över hela planeten.
Gärna kallar vi den för klok
som bojkottar hela dreten.
Men makten den har onkel Sam befäst
ty Pentagon troget han har vid sin läst.
Det har han nu visat oss alla
i Bagdad, Kabul och Ramallah.

Historien har lärt oss att riken kan falla
och upprorsfanan är alltjämt röd.
Från land till land man hör det skalla
”vi kräver frihet och bröd.”
Mandela har visat en väg vi kan gå
försoning är ej omöjlig att nå.

Men då får inte de rika
vägra att dela lika.

Hans Blomberg, Vänsterpartiet Örebro

Kopiera länk