• Hem
  • Trump häller be...
Övrigt

Trump häller bensin på en glödande konflikt

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 12 december

USA:s president Donald Trump har gjort ett nytt internationellt utspel med ännu ovissa, men gissningsvis förödande och kusliga konsekvenser för freden i Mellanöstern och kanske världen. Formuleringarna i olika media varierar, men vanlig är frasen ”Trump har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad”.

Det är folkrättsligt lika hållbart som om han skulle erkänna Torshälla som Sveriges huvudstad.

Trump gör inte bara ett diplomatiskt ogenomtänkt, okunnigt och okänsligt uttalande till ensidigt stöd för den ockuperande staten Israel.

Han lyckas också hälla bensin på en glödande konflikt i hela Mellanöstern.

Amerikanska presidenter har alltsedan Israels grundande aktivt och passivt stött Israel i krigen mot och ockupationen av Palestina, blockaden av Gaza, annekteringen av Golan och den pågående kolonisationen av den ockuperade ”Västbanken”. Det är allmänt känt att staten Israel knappast skulle kunna existera utan det ekonomiska, militära och politiska stödet från Washington.

I strid med internationell lag, otaliga FN-deklarationer, konventioner och politiska avtal har Israel under decennierna sedan 1949 erövrat, utvidgat och annekterat territorium på de omkringliggande arabländernas och framför allt palestiniernas bekostnad.

Med det amerikanska uttalandet om Jerusalem i ryggen kan nu Benjamin Netanyahu fortsätta sin aggressiva politik mot palestinierna i Jerusalem och det övriga Palestina med ny kraft – godtyckliga arresteringar av till och med barn, rivning av palestinska bostäder i Jerusalem, fördrivning av oönskade invånare, fortsatt och utökad olaglig kolonisation av palestinsk mark i de ockuperade palestinska områdena, ständiga och förnedrande kontroller vid oräkneliga ”checkpoints” och så vidare. Det här är allmänt känt.

Hur den nära framtiden för det palestinska folket och för Mellanöstern i stort kommer att se ut vet vi inte.

Vi kan bara på goda grunder förmoda, att ”Mr Pussygrabbers” utspel kommer att leda till fortsatt konflikt, fortsatt förnedring, fortsatt desperation och fortsatt terror och mot-terror.

Om nu inte händelseutvecklingen går helt överstyr och vi får se ett nytt, förödande krig i Mellanöstern.

Den svenska regeringen är ensam i EU om att ha erkänt Palestina som stat.

Den är i dag längre än någonsin ifrån ett fysiskt förverkligande.

Då blir frågan till utrikesminister Margot Wallström: vad kommer den svenska regeringen att göra för att förmå EU att på allvar ta ställning för att erkänna och stödja palestiniernas rättmätiga krav på en egen stat inom internationellt erkända och säkra gränser och att Jerusalem äntligen får den status som öppen stad för de tre stora religionerna, så som det föreskrevs i FN:s delningsplan 1947?

Det är ju inte mer begärt än att israelerna har sin erkända stat.

Den bräckliga förhoppningen om en tvåstatslösning har Donald Trump emellertid hjälpt ockupationsmakten att kasta på sophögen för oöverskådlig tid.

Nadja Awad

Hans Holberg

Vänsterpartiet

Kopiera länk