• Hem
  • Utbildning och ...
Från Valprogrammet

Utbildning och klimat i Kvinnersta

Pressmeddelande

Vänsterpartiet vill satsa på framtiden genom utbildningar och näringslivssatsningar inom klimatområdet. Platsen ska vara i Kvinnersta.

-Vi ser hur Kvinnerstaområdet skulle kunna bli ett nav för en framtida arbetsmarknad där det gröna och miljön står i centrum. Det kan handla om gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar med inriktningar på ekologiska livsmedel, miljöteknik med mera men också på andra utvecklingsprojekt där näringslivet är inblandat, säger oppositionsråd Murad Artin (V).

Vänsterpartiet går till val på att kommunen bör vara med och starta ett miljöjobbcentrum i samarbete med näringslivet, regionen, universitetet, arbetsförmedlingen och civila samhället för fler gröna jobb och minskad arbetslöshet. Satsningen kan också handla om att ta tillvara på kompetens från andra länder.

-Det finns människor som kommit hit med kunskap både inom lantbruk, klimat och teknik och erfarenhet av innovationer från andra länder och här kan vi hitta sätta att mötas, säger Murad Artin.

Satsningen skulle också kunna handla om att stötta näringslivet att satsa inom klimat och miljöområdet både för lokala och nya företag. Även om integration. Förhoppningen är naturligtvis också fler jobb.

-Det finns vissa planer på att bygga en travbana i Kvinnersta. Det skulle ha negativ inverkan på miljön och öka biltrafik, ta mycket mark i anspråk och dessutom gynna en sport där hästar pressas hårt. Vårt förslag är bättre, säger Murad Artin (V).

-Det finns vissa planer på att bygga en travbana i Kvinnersta. Det skulle ha negativ inverkan på miljön och öka biltrafik, ta mycket mark i anspråk och dessutom gynna en sport där hästar pressas hårt. Vårt förslag är bättre, säger Murad Artin (V).

 

 

Kopiera länk