• Hem
  • V och S satsar ...
artikel

V och S satsar på förskolan i sydväst

Vänsterpartiet och socialdemokraterna som utgör den politiska majoriteten i skolnämnd sydväst har beslutat att satsa 400 tkr på kultur i förskola och skola, samt ytterliggare 2354 tkr till hälsofrämjande och pedagogiska aktiviteter. De 400 tkr kommer att användas för att förskolebarnen och eleverna skall kunna ta del av det kulturutbud som finns att tillgå. De 400 tkr kommer att fördelas enligt principen 50 kr per barn/elev och 5000 kr per enhet.

Idag kommer vi att besluta om 2354 tkr som innebär ytterligare satsning på förskolan, dessa medel är ett engångsbelopp som fördelas till verksamheterna enligt principen 2000 kr per förskolebarn.

– Vi satsar dessa riktade resurser för att vi tror att kulturen kan vara en hjälp för barn och elever till nyfikenhet och lust att lära. Samtidigt kommer de 2354 tkr att användas av verksamheten till att främja hälsan och förstärka pedagogiken.

Av rättviseaspekt har vi målmedvetet arbetat för att nedskärningarna inte ska ske på förskolan och de resurssvaga grupperna i samhället. Detta anser vi är ett viktigt preventivt arbete, om vi satsar resurserna i tidigare ålder undviker vi större kostnader när barnen blir större.

 

Kopiera länk