• Hem
  • V och S satsar ...
artikel

V och S satsar på modersmålsträning/undervisning

Vänsterpartiet och socialdemokraterna som utgör den politiska majoriteten i skolnämnd sydväst kommer att beslutat att satsa 6 miljoner på modersmålsträning i förskolan och undervisning i skolan.

I Förskolor och skolor ska modersmålsträning/undervisning integreras i den ordinarie verksamheten. Skolorna ska erbjuda samtliga elever, studiehandledning på elevens modersmål. Vi gör detta för att motverka pojkars allt sämre studieresultat. Därutöver kommer vi att göra fler insatser för att bryta genusmönster inför flickors och pojkars studie- och yrkesval.

– Vi satsar dessa miljoner dels för att det är ett lagkrav och för att försöka bryta klassa – och könsmönstret i skolan.

– Av rättviseaspekt har vi målmedvetet arbetat för att alla ska få möjligheter i samhället. Detta anser vi är ett viktigt preventivt arbete. Om vi satsar resurserna i tidigare ålder undviker vi större kostnader när barnen blir äldre.

För mer information kontakta

 

Kopiera länk