• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Debattartiklar

Vänsterpartiet ej kommunistiskt

Jihad Menhem  i en debattartikel, Nerikes Allehanda

JMenhem_5I brist på sakargument och kunskaper om vårt parti nyttjar några borgerliga skribenter i Nerikes Allehanda skåpmat ur historiens skräpkammare. Uppenbarligen har dessa skribenter inte gjort sig mödan att läsa partiprogrammet och förstå vilken ideologi som Vänsterpartiet har.

I brist på sakargument och kunskaper om vårt parti nyttjar några borgerliga skribenter i Nerikes Allehanda skåpmat ur historiens skräpkammare. Uppenbarligen har dessa skribenter inte gjort sig mödan att läsa partiprogrammet och förstå vilken ideologi som Vänsterpartiet har.

Det enkla svaret på denna fråga är att vänsterpartiet är ett socialistiskt parti. Den som läst vårt partiprogram vet att vi också betecknar oss som ett feministiskt, grönt och internationalistiskt parti.

Vänsterpartiet är inte kommunistiskt; varken vad gäller politiskt ideologi eller program, organisation eller arbetsmetoder. Vårt ideologiska fundament är socialistiskt. Dess början och slut är demokrati och befrielse – och inget annat!

Vi är ett brett parti. Det finns socialister, feminister i Vänsterpartiet och det finns också kommunister. Jag är en av dem. Man kan ha de åsikterna jag har och kalla sig socialist eller vänster eller tycka likadant och kalla sig kommunist.

I det förstnämnda fallet kommer man lindrigare undan och behöver inte ständigt dra historielektioner. Det innebär inte att jag förnekar de brott som begåtts i kommunismens namn av stalinistiska regimer.

Jag tycker inte man kan kalla de stater som under årtionden behärskades av Stalin för kommunistiska. Enligt gängse marxistisk terminologi innebär kommunism steget efter socialism; ett klasslöst samhälle med egendomsgemenskap.

I öst hade en partinomenklatura intagit den tidigare statens och kapitalisternas plats. Samma förtryck, eller betydligt värre, fortsatte i delvis nya former. En slags statskapitalism med andra symboler och estetiskt utanverk utvecklades. Man kan därför av dessa och andra skäl inte kalla dessa diktaturer kommunistiska.

En sak är att ogilla vår socialistiska ideologi och ståndpunkter. Det är inte något nytt för oss eftersom vi tar ställning för arbetarklassens intressen och bekämpar samhällets splittring i härskande överklasser och förtryckta underklasser.

En annan sak att förfalska den svenska politiska historien och förknippa vänsterpartisterna med diktaturer och stalinism. Då tycker jag att debatten är märklig, osaklig och kränkande.

Under hela sin existens har vänsterpartiet varit en stridbar del av den svenska arbetarrörelsen. Partimedlemmarna har ofta stått i första ledet i klasskampen ute på arbetsplatserna och i de parlamentariska församlingarna. De har slagits för anständiga löner och bättre arbetsvillkor, för social trygghet, pensioner och för fri sjukvård och rätt till utbildning.

Många av de sociala reformer som genomförts i vårt land föreslogs först av kommunisterna. Vi som kallar oss för kommunister i Vänsterpartiet vill ha mer demokrati, inte mindre. De som betvivlar vår anslutning till demokratins principer utgör troligtvis en försvinnande liten skara.

Förutom de demokratiska fri- och rättigheter, inklusive politisk rösträtt, som arbetarrörelsen tillkämpat sig i strid mot högern, vill vi utvidga demokratin att också gälla ekonomin. Vår syn på ekonomisk demokrati är mer kontroversiell för dom som inte omfattar arbetarrörelsens ideal.

Vi arbetar för att avskaffa kapitalism och fåtalsvälde. Vi vill bryta kapitalets makt. Vi arbetar för ett rättvist, solidariskt och jämlikt samhälle och inte tvärtom. Och, sist men inte minst.

Under andra världskriget fanns miljoner krigsveteraner som kallade sig kommunister. De fick betala ett högt pris i frontlinjen mot nazismen när tyska borgerliga partierna hjälpte Hitler till makten.

Det finns idag miljoner människor i de befrielserörelser i tredje världen som kallar sig kommunister. De kämpar för sina rättigheter och mot diktaturer som stöds av borgerliga partierna och den rika världens imperialism. Ska också deras historien förfalskas och förknippas med Stalin och Hitlers brott mot mänskligheten?

Jihad Menhem, Vänsterpartiet Örebro, landstingspolitiker Örebro län

Kopiera länk