• Hem
  • Vänsterpartiet ...
artikel

Vänsterpartiet har haft årsmöte

Vänsterpartiets lokalorganisation i Örebro hade ett välbesökt årsmöte i söndags. Särskilt inbjudna gäster var sex kvinnor från Armenien. De tillhör Peoples Party of Arminia och deltar i ett projekt som stöds av vänsterpartiet i Örebro och har som mål att förbättra möjligheterna för kvinnor i Armenien att delta i det politiska arbetet och kämpa för sina rättigheter. Bland annat har ett kvinnocenter i Alaverdi kunnat etableras med hjälp av projektet.
Kommunalrådet Murad Artin gav en rapport från kommunpolitiken i Örebro med tonvikt på diskussionerna om ett nytt samarbete med (s) och (mp). Årsmötet ställde sig positivt till resultatet som dessa samtal lett fram till.

Årsmötet valde en ny styrelse för lokalorganisationen med följande utseende. Ordförande Jessica Carlqvist, kassör Jihad Menhem, ordinarie ledamöter: Sanna Aila, Pär Ljungvall, Louise Ornell, Elmer Palma, Tommi Possnert. Marie Reidarsson och Karin Sahli. Till ersättare valdes: Markus Görs, Gunnel Lindblom, Hamid Moafi och Ylva Wessman.

”Vi har en mycket spännande tid framför oss”, säger den nyvalda ordföranden Jessica Carlqvist och syftar på de förberedelser inför valet 2006 som redan är igång. ”Vänsterpartiet har lyckats profilera sig som det parti som starkast värnar den sociala välfärden. De frågorna ska vi fortsätta att driva, samtidigt som vi ska visa att vi är det feministiska och socialistiska alternativet i svensk politik” avslutar Jessica.

För ytterligare information kontakta
Jessica Carlqvist
070-367 80 09

Kopiera länk