• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Färdtjänst

Vänsterpartiet motsätter sig föreslagen höjningen av färdtjänsttaxan.

Vi kan tänka oss flera åtgärder för att likställa de som är beroende av färdtjänst med övriga kollektivresenärer. Här några exempel:
 Rabaterat månadskort
 Lågtrafiktaxa
 En lägre avgift för resor upp till 3 km
 ”Shoppingbiljett”
– Det är viktigt att vi för en dialog med de DHR och andra organisationer som representerar de som är beroende av färdtjänsten säger kommunalrådet Murad Artin

Hans Blomberg
Politisk sekreterare (v)

Kopiera länk