• Hem
  • Vänsterpartiet ...
artikel

Vänsterpartiet söker samarbete i USA

Idag avslutades en konferens i Örebro där vänsterpartiet behandlade ett nytt internationellt program. I programmets handlingsplan slås fast att partiet ska knyta kontakt med fredsrörelsen och vänstern i USA.
– Vänstern i USA är på frammarsch och motståndet mot kriget i Irak är större än någonsin. Därför behöver vi knyta fler kontakter i USA, säger Murad Artin, ledamot av vänsterpartiets verkställande utskott.

Det internationella programmet är omfattande och griper över ett stort antal frågor, men i handlingsplanen har freds- och solidaritetsarbetet högsta prioritet. Partiets internationella arbete ska genomsyras av kampen för mänskliga rättigheter och försvar av folkrättens principer. Handlingsplanen särskilt fram kampen för frihet och demokrati i Palestina, Irak, Västsahara, Latinamerika och Kurdistan.

– Vi försvarar de mänskliga rättigheterna och ser allvarligt på den glidning i dessa frågor som innebär en ökad acceptans för tortyr, fångläger och rättslöshet, säger Murad Artin.

Försvaret för fackliga rättigheter, kvinnors kamp mot förtryck och våld samt den globala rättviserörelsens krav på en ny ekonomisk världsordning är andra prioriterade områden.

Konferensen är rådgivande. Partistyrelsen kommer slutligt att anta programmet.

För kommentarer, kontakta:
Murad Artin, ledamot av verkställande utskottet, 0703-76 03 98
John Hörnquist, politisk sekreterare, 0702-654 992
Vänsterpartiets presstjänst, 0706-20 00 64

Kopiera länk