• Hem
  • Vänsterpartiet ...
artikel

Vänsterpartiet startar offensiv för rätt till jobb

Vänsterpartister från Mellansverige samlas i helgen i Hallsberg inför en uppstart på kampanjen som sker i september. Camilla Sköld-Jansson och Pernilla Zethraeus från kampanjledningen medverkar.

Vänsterpartiet och Ung Vänster går nu till offensiv för rätten till jobb och en förstärkt arbetsrätt. Utgångspunkten är i första hand LO-medlemmarnas vardag med otrygga anställningar och arbetslöshet. Kampanjen vänder sig mot en politik där löntagarna pressas tillbaka och inflationsbekämpning är överordnad full sysselsättning.

Kampanjen tar upp lagen om anställningsskydd, LAS, och otrygga anställningar. Turordningsreglerna och anställningsskyddet är i dag urholkade.
Undantaget i LAS för småföretagare innebär att de utan motivering kan säga upp två personer vid arbetsbrist. Undantaget som miljöpartiet drivit igenom tillsammans med borgarna har främst drabbat kvinnor, fackliga företrädare och invandrare.

Kampanjen handlar om rätten till jobb och att ha rättigheter på jobbet och här ingår frågor som integration, förstärkt antidiskrimineringsarbete, om lönebidragstaket och inte minst EUs tjänstedirektiv är en viktig fråga.
– Här ser vi hoten mot kollektivavtalen. EUs inre marknad är i sig ett hot. Titta på konflikten i Vaxholm. Det nya tjänstedirektivet gör inte saken lättare. Vi måste driva både politisk och facklig kamp mot detta. Det är meningen att kampanjen ska mobilisera mot EUs tjänstedirektiv säger Camilla Sköld-Jansson.
Frågan om arbetstidsförkortning och löntagarinflytande över ledighetsuttag och LOs Ordning&reda ska också drivas i kampanjen.

Arbetssättet kommer att vara utåtriktat
– Vi ska försöka jobba som vi gjorde i EMU-kampanjen. Det handlar om att vara ute på gator och torg, på arbetsplatser och att prata med människor.

För ytterligare information kontakta
Hans Blomberg
070-620 09 85

Kopiera länk