• Hem
  • Vänsterpartiet ...
artikel

Vänsterpartiet värnar om den gemensamma offentliga sektorn

Vänsterpartiet värnar om den gemensamma offentliga sektorn. Med ett starkare vänsterparti hade den ekonomiska situationen för kommuner och landsting sett betydligt ljusare ut än vad den gör idag. Vi kan ändå glädja oss åt att vi i Örebro har en ekonomi i balans.
Vi har nu, för första gången på länge, möjlighet att skjuta till pengar till ändamål som är i stort behov av en förstärkning. Den röd-gröna majoriteten har nu den angelägna uppgiften att komma överens om hur vi ska fördela ytterligare 35 miljoner kronor utöver redan budgeterade medel för år 2006. Vi är övertygade om att vi ska hitta en överenskommelse som gör Örebro tryggare, rättvisare och grönare.

Vänsterpartiet vill göra kraftfulla satsningar inom området social välfärd. Vi måste göra vårt yttersta för att de personer som fått beslut om bostad enligt lagen om särskilt stöd, LSS, också får en bostad i rimlig tid.

Att många, främst kvinnor, inom vården inte erbjuds rätt till heltidstjänster är ett förhållande som vänsterpartiet vill ändra på. Vi tror att det delvis är en organisationsfråga men vi klarar inte att erbjuda heltider utan ett rejält ekonomiskt tillskott.

Vi följer upp vår motion om kvinnofridsplan. Vänsterpartiet vill se en långsiktig satsning på ett arbete till stöd för våldsutsatta kvinnor och därmed drabbade barn. Ett första steg mot upprättandet av ett barnkriscentrum måsta tas, vilket kräver inrättandet av ett antal tjänster Ett utökat stöd till Kvinnohuset är också ett önskemål från vänsterpartiet.

Vänsterpartiet vill också införa nolltaxa på bussarna efter klockan 20:00 Vi vill också på sikt helt avveckla kontanthanteringen. Detta är både en fråga om säkerhet för chaufförerna och ett sätt att öka medelhastigheten på bussarna. Snabba transporter är viktigt för att öka attraktiviteten i kollektivtrafiken.

För ytterligare information kontakta
Murad Artin
070 – 376 03 98

Kopiera länk