• Hem
  • Vänsterpartiet ...
artikel

Vänsterpartiet vill ha minnesmärke i Örebro

Vänsterpartiet lägger en motion om skapande av ett minnesmärke i Örebro för invandrade armenier, assyrier/syrianer och kaldéer i samband med minnesdagen av folkmordet den 24 april.

Läs hela motionen

I Örebro är armenier, assyrier/syrianer och kaldéer en minoritet, men de utgör en stor och viktig sådan. De är en viktig del av stadens liv och kommer så att förbli. Men efter år av förföljelser och trakasserier i de stater de kommer ifrån och med folkmordet som ett traumatiskt minne finns det all anledning att denna viktiga folkgrupp får möjlighet att på ett mer permanent sätt manifestera sin historia i vår stad, i form av ett historiskt minnesmonument på lämplig plats.

Det skulle för armenierna, assyrierna/syrianerna och kaldéerna innebära att de får en möjlighet att här i Sverige tala om sig själva, öppet berätta om sin historia, befästa sitt ursprung och sin identitet. Och de infödda och andra svenskar skulle få en tydligare och klarare bild av vilka armenierna, assyrierna/syrianerna och kaldéerna är. Detta skulle berika såväl dessa folkgrupper och alla andra svenskar. Detta skulle ge en klarare bild av vilka vi svenskar är idag. Det skulle vara ett viktigt steg i arbetet för integration. 

Det finns idag ca 5 000 armenier, assyrier/syrianer och kaldéer i Örebro och det är viktigt att vi uppmärksammar deras historia, säger Murad Artin (v).

Förslaget som vänsterpartiet lägger innebär att ett konstnärligt utformat historiskt minnesmärke som påminner om armeniernas, assyriernas/syrianernas och kaldéernas bakgrund och förflutna med förföljelse och folkmord ska uppföras på central plats i Örebro.

För ytterligare information kontakta Murad Artin (v) kommunalråd 0703-760398

I samband med detta har Vänsterpartiet hållit ett möte med berörda föreningar på Köpmangatan 64, måndagen den 23 april kl 18:30.  

För frågor eller information från de berörda föreningarna:

Ordförande assyriska föreningen, Josef Özbek, 0704-172800

Ordförande armeniska föreningen, Hrach Matosyan, 0705-654849

Representant syrianska föreningen, Habib Dilmac, 0707-632810

—————————————————————————

Press Release

2007-04-24 Left Party in Örebro, Sweden

 

The Left Party wants a memorial monument in Örebro

On the memorial day of the genocide, 24th of April, the Left Party in Örebro, Sweden proposes that a memorial monument is built in order to honour the Armenians, Assyrians/Syrians and Kaladeéans in Örebro.

The Armenians, Assyrians/Syrians and Kaladeéans are a substantial and significant minority group in Örebro and an important part of the city life and will continue to be so. After years of persecution and harassment  by the governments of the different countries they were forced to flee from, and with the genocide as a traumatic memory, there are many good reasons why this group should get a historical monument in our town to manifest their history.

It would mean that the Armenians, Assyrians/Syrians and Kaladeéans get a possibility to talk about themselves, tell their story, secure their background and identity here in Örebro. People living in Örebro would there by get a clearer picture of who the Armenians, Assyrians/Syrians and Kaladeéans are but also about the genocide 1915. It would enrich both this minority group and all other Swedes and give a better picture of who the citizens of Sweden of today are.

– Today there are 5 000 Armenians, Assyrians/Syrians and Kaladeéans living in Örebro and it is essential that we notice their history, says Murad Artin

The proposal from the Left Party involves an artistically designed historical monument that reminds us of the background of the Armenians, Assyrians/Syrians and Kaladeéans and their past of persecution and harassment.

For more information please Murad Artin (v) Municipal commissioner

0046 703 760 398, [email protected]

Kopiera länk