• Hem
  • Vänsterpartiets...
artikel

Vänsterpartiets avslag på kommunstyrelsens förslag

ÖSK:s spelartrupp har klarat av den sportsliga delen och säkrat ett allsvenskt kontrakt. ÖSK-ledningen redovisar en negativ målskillnad på 12 800 000 kronor. Man har dessutom spelat bort all goodwill genom osportsligt beteende, svikna löften och uppenbar ekonomisk inkompetens. Örebro kommun har givit ÖSK en utomordentlig positiv särbehandling genom åren. Något som ÖSK-ledningen har besvarat med att regelmässigt leva över sina tillgångar. Några exempel:
Kommunen upplåter en grusplan som träningsplan. År 2000 får ÖSK 6.7 miljoner kronor av ÖBO för att man ska frånträda grusplanen för att istället träna på det konstgräs som kommunen bekostat. I samförstånd med ÖSK gör kommunen en affärsuppgörelse med Skanska som mot ersättning i form av ett antal byggrätter i Eyraområdet uppför den nya läktaren till reducerat pris. I samförståndet ingår att ÖSK ska betala den högre hyra som läktarbygget medför. Denna överenskommelse infriar inte ÖSK. Kommunen skänker ÖSK arenanamnet som man nu är villig att köpa tillbaka för 7 miljoner kronor. Vilka andra klubbar får motsvarande erbjudanden. År 2004, när licensnämnden lägger ÖSK under luppen, lyckas ÖSK-ledningen med bedriften att åstadkomma ett underskott i storleksordningen fem miljoner kronor. Det finns stora risker med det budget som presenterats av ÖSK ledning för 2005 och som vi är mycket tveksamma till vilket också bekräftas av kommunens egna ekonomer. Jag är mycket besviken på näringslivet att de inte ha kunnat hjälpa ÖSK. ÖSK-ledningen har förverkat allt förtroende. Att låta ÖSK gå i konkurs svider naturligtvis, men att fortsätta att pumpa in skattepengar i föreningen känns omoraliskt. Vänsterpartiet kan inte försvara ett positivt ställningstagande samtidigt som kommunen gör stora nedskärningar i många verksamheter som skola och socialomsorg. Därför kommer vi att rösta emot den föreslagna rekonstruktionen av ÖSK fotbollsklubb. Vi är medvetna att konsekvenserna för klubben i så fall blir förödande. Vi känner inget ansvar för det. Ansvaret ligger helt och hållet på ÖSK-ledningen. Jag yrkar för vänsterpartiets del avslag på kommunstyrelsens förslag.

Kopiera länk