• Hem
  • Vi har tagit st...
artikel

Vi har tagit ställning mot diktatur i Kina och Kuba

I onsdagens NA vill Sten Tolgfors veta vad jag anser om diktaturens Kina och Kuba. Dessutom tillvitar han mig epitetet kommunist. Bakgrunden är den massmediala uppmärksamheten kring min partiordförande Lars Ohly och det faktum att han kallar sig kommunist. Låt mig upplysa Sten Tolgfors om att det finns flera definitioner av begreppet på samma sätt som det finns flera definitioner av den ideologi som Sten Tolgfors säger sig omfattas av. Som exempel kan nämnas högerdiktaturerna i Pinochets Chile och Fujimoros Peru som ibland kallats fascistdiktaturer. Jag förutsätter att Tolgfors inte står bakom regimerna i dessa diktaturer även om jag inte hörde honom protestera vare sig då eller senare.

Och hur ska vi tolka det faktum att det ingick en hel del ministrar från högern i den regering som 1944 skickade 3000 ryska krigsfångar till Ryssland där många avrättades och andra placerades i läger? Samma regeringen som åsidosatte allt vad demokrati heter och inrättade interneringsläger för oliktänkande i Sverige, svenskar som fick sina liv slagna i spillror därför att Sten Tolgfors tidigare kollegor ansåg att det var helt OK att beskära de mänskliga fri- och rättigheterna. Och inte har jag hört eller märkt att Tolgfors eller moderaterna tyckt att det vore lämpligt med en ursäkt för allt som åsamkades dessa människor.

Tolgfors kallar mig kommunist. En gång var jag medlem av Iraks kommunistiska parti. Det var det parti i Irak som kämpade för det klasslösa samhället och mot Saddam Husseins diktatur och som jag kunde ställa mig bakom. Jag kallade mig då kommunist – helt enkelt därför att partiet hette så. Jag blev utsatt för Saddam Husseins förföljelser och tvingades lämna Irak och hamnade i Sverige. Redan som 15-åring i ungdomsförbundet i Irak fick jag konkret erfarenhet av vad kränkningar av mänskliga rättigheter innebär i praktiken. Här i Sverige var det politiska livet ett annat än i Irak. Här valde jag att bli medlem i vänsterpartiet.
Och eftersom jag ogärna vill ge mina politiska motståndare som Sten Tolgfors någon möjlighet att pådyvla mig något jag inte är eller står för förser jag mig idag inte med någon annan etikett än att jag är medlem av vänsterpartiet. Skall jag angripas för något är det för att jag ställer mig bakom partiets program och stadgar.

Tolgfors vet att jag och vänsterpartiet vid flera tillfällen riktat kritik mot Kuba för brott mot mänskliga fri- och demokratiska rättigheter. Han vet också att vi är motståndare till USA:s blockad mot Kuba, som försvårar en mer demokratisk utveckling på Kuba. Vi är emot USA:s och Colin Powells planer på militär intervention mot Kuba som Colin Powell presenterade för kort tid sedan. Till skillnad från Tolgfors och hans parti anser vi att militära interventioner som anfallskriget mot Irak är i strid mot folkrätten.
Tolgfors vet också att jag och vänsterpartiet framfört omfattande kritik mot Kina och de brottt mot mänskliga fri- och rättigheter som sker dagligen där. Kina förtrycker etniska och religiösa minoriteter. Kina har massavrättningar och säljer organen till västerländska läkare som kommit dit med sina kylvätskor. Till skillnad från andra partier anser inte vänsterpartiet att dessa flagranta brott mot mänskliga fri- och rättigheter kan ursäktas med att Kina är världens största potentiella marknad med starka ekonomiska intressen för den kapitalistiska västvärlden. Kuba och Kina är enpartistater, där respekten för mänskliga rättigheter brister och yttrande- och organisationsfrihet saknas. En diktatur är en diktatur – oavsett om det är en vänster, höger eller militärdiktatur.

Murad Artin , Kommunalråd (v)

Kopiera länk