• Hem
  • Vi tänker inte ...
artikel

Vi tänker inte kohandla om demokratin!

– Det vore en provokativ och ohederlig handling om den svenska riksdagen i det här läget fattar beslut om konstitutionen. Det enda rimliga är att avbryta processen och utlysa en folkomröstning när det finns ett nytt förslag att ta ställning till.
De sa vänsterpartiets partiledare Lars Ohly under en presskonferens på måndagen, där han tillsammans med EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt och partisekreterare Pernilla Zethraeus utvecklade vänsterpartiets slutsatser av det franska folkomröstningsresultatet.
Förslaget till ny grundlag kan inte träda i kraft förrän alla medlemsländer godkänt det. Att ett land nu sagt tydligt nej innebär alltså att fördraget antingen måste förhandlas om eller att processen måste börja om från början och ett helt nytt fördrag arbetas fram.

– Det är nu självklart att fördraget faller och att inte respektera resultatet är att bryta mot EU:s egna regler som säger att samtliga stater ska godkänna förslaget innan den kan ratificeras av stats- och regeringscheferna, sa Jonas Sjöstedt.

– Vänsterpartiet får mycket svårt att fortsätta samarbetet med regeringen om den insisterar på att riksdagen ska fatta beslut om konstitutionen efter det som nu hänt, sa Lars Ohly.

– Jag förutsätter att regeringen inser det, även om de uttalanden regeringen gjorde i går kväll inte pekar i den riktningen. Jag är ganska övertygad om att när vi kommer fram till EU:s toppmöte den 16 juni, då har vi ett annat läge. Om inte, ja då har Göran Persson skaffat sig en inrikespolitisk kris.

Vänsterpartiet kommer att kräva att frågan om hanteringen av fördraget är löst innan partiet sätter sig i förhandlingar om höstens budget.

Eftervalsdebatten har redan satt igång med antydningar om att fransmännen inte skulle ha begripit vad de röstade om, och att det är mörka högerkrafter som tjänar mest på resultatet. Jonas Sjöstedt avvisade sådana tolkningar.

– Folkomröstningsresultatet i Frankrike ska ses som en vänsterseger. Det är typiska arbetardistrikt med många ungdomar och medborgare med utländskbakgrund som har röstat nej till EU:s konstitution, sa han.

– Viktigt att notera också är att valdeltagandet var imponerande högt, det visar människors engagemang. Det har varit en mycket bred debatt med folklig förankring under den senaste tiden i Frankrike – enligt vissa källor har nästan 80 procent av fransmännen läst hela eller delar av fördragstexten, så ingen kan påstå att franska folket inte visste vad de röstade om.

Vänsterpartiet vill utveckla fördraget i mer demokratisk riktning med mer öppenhet och medborgarinflytande och mindre centralstyre, marknadsliberalism och militarisering. Men oavsett vad som nu sker med själva fördraget, bör en folkomröstning hållas också i Sverige.

– En bred rörelse i Frankrike har röstat emot konstitutionsförslaget. Samma breda rörelse finns i Sverige med bland andra vänsterpartiet i spetsen. I första hand gäller det nu att regeringen avbryter ratificeringsprocessen, därefter är det enda rimliga är att utlova en folkomröstning när ett nytt fördrag förhandlats fram, sa Pernilla Zethraeus.

– Det är en fråga om demokrati och medborgarnas rätt till inflytande – och det är något vänstern vägrar kohandla om!

Läsa mer om Vänsterpartiets krav på folkomröstning:
http://www.vansterpartiet.se/vp/10,19984.cs

Kopiera länk