• Hem
  • Stoppa Öbos utf...
sida

Stoppa Öbos utförsäljningar!

Den 20 oktober 2020 beslutade Örebro kommunfullmäktige följande:

Örebrobostäder ska avyttra delar av beståndet med syfte att kunna genomföra underhåll, renoveringar och nyinvesteringar. Parallellt gäller att hålla nere låneskulden samt möjliggöra utdelning.

Det kan handla om bortåt 1000 lägenheter och sannolikt till stor del lägenheter som ligger centralt.

Beslutet drevs igenom av de styrande partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Beslutet hade inte föregåtts av någon offentlig debatt och uppmärksammades inte heller på kommunfullmäktiges sammanträde eller i den rapportering som skedde efter mötet i massmedia.

Vänsterpartiet motsätter sig starkt att det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget Öbo ska försvagas genom en utförsäljning av lägenheter. Dels för att en utförsäljning skulle drabba berörda hyresgäster negativt, men också för att vi behöver fler bostäder som styrs enligt demokratiska principer och inte har som syfte att ge största möjliga vinst. Därför vill Vänsterpartiet utveckla allmännyttan – inte avveckla den.

Öbo genomförde en stor utförsäljning 2010 till vad som då påstods vara ”seriösa och långsiktiga ägare”. Huvuddelen av de bostäder som då såldes har nu sålts vidare till en tredje part och ägs nu av riskkapitalister i bolaget Victoria Park. Det är Vänsterpartiets bestämda åsikt att bostäder inte ska ägas av riskkapitalbolag.

Det finns flera exempel som visar att utförsäljningar leder till högre hyror. Att sälja lägenheter i centrala Örebro innebär att segregationen kommer att öka. Vem kommer att ha råd att bo i centrum?

Det ska vara tryggt att hyra bostad av Öbo! Öbos hyresgäster ska inte behöva fundera på om det är just deras lägenhet som kommer att säljas.

För Vänsterpartiet är bostaden inte jämförbar med andra handelsvaror eller produkter. En bra och trygg bostad till en rimlig hyra är en grundläggande förutsättning för ett bra liv. Därför ska inte bostaden bli en handelsvara.

Ett återkommande argument vi får höra är att Öbo måste sälja för att klara investeringar och fortsatt utdelning till kommunen. Men Öbo är ett ekonomiskt starkt bolag som inte behöver sälja. Öbos fastigheter och lägenheter är värderade till 28,5 miljarder kronor och lånen uppgår till cirka 7 miljarder kronor enligt årsredovisningen 2019. Ett så starkt företag behöver inte sälja för att kunna expandera eller för att kunna underhålla och renovera. Vänsterpartiet vill att utdelningen till kommunen ska upphöra, oavsett om Öbo väljer att gå vidare med utförsäljningar eller inte. Utdelningen är helt enkelt ett sätt att dubbelbeskatta Öbos hyresgäster – det är hyresgästerna som får betala.

 

Här länkar, för ev. användning

 

Till ett underlag om försäljningen 2010 som Hyresgästföreningen gjort.

https://www.hyresgastforeningen.se/regioner/mitt/foreningar/orebroforeningen/dokument/fakta-om-utforsaljningen-av-lagenheter-i-orebro-2010/

Kopiera länk