sida

SE HIT

Klyftorna i Sverige och Örebro har ökat konstant under flera decennier. Mellan fattig och rik, stad och förort och mellan kvinnor och män.

De allra flesta av kommunens anställda finns inom kvinnodominerade yrken, med tuffa arbetsvillkor och låga löner.

Därför är vi i Vänsterpartiet väldigt glada att vi har fått igenom två stycken riktiga jämlikhetsreformer tillsammans med kommunstyret som också kommer att förbättra lönerna och arbetsmiljön för tusentals kommunanställda.


Den första handlar om att höja flera av de allra lägsta lönerna i kommunen, för att minska lönegapet mellan de som har lägst och de som har högst löner. Över fyra tusen kommunanställda kommer i och med lönen i september att få 150 kr extra i lönekuvertet, 1800:- extra per år. Det gäller förutom den vanliga löneökningen som ska förhandlas under hösten.

De grupper som berörs är undersköterskor, barnskötare, boendestödjare, elevassistenter, fordon- och maskinförare, fritidsassistenter, fritidsledare och personliga assistenter.

Totalt sett höjs de låga lönerna i kommunen med 10 extra MKR.


Den andra satsningen kommer att ge ett skobidrag till tusentals anställda inom förskolan , äldreomsorgen och funktionsstödsförvaltningen. Inom många manligt dominerade yrken är det redan en självklarhet att skorna bekostas av arbetsgivaren. Men det gäller inte för personalen inom välfärdsyrkena, trots att de har väldigt slitiga jobb och går mycket under sin arbetstid. Nu inför vi ett skobidrag som gör att alla anställda inom de här områdena får ett bidrag för skoinköp vartannat år.


Men Vänsterpartiets politik blir kommunen nu lite mer jämlik och jämställd. Vi är glada för det, men inte nöjda. Satsningarna är viktiga för många av kommunens anställda. Men det kommer krävas mycket mer för att förbättra arbetsmiljön och att höja statusen så mycket som det behövs inom många kommunala yrken. Trygga anställda som trivs på jobbet och får vardagen att gå ihop, är avgörande för att kommunens ska fungera på ett bra sätt.

Kopiera länk