• Hem
  • Ungdomscenter i...
Aktuellt

Ungdomscenter i Vivalla och Brickebacken

Pressmeddelande

Vänsterpartiet vill att kommunen ska etablera två stycken fritidscenter: ett i Vivalla och ett i Brickebacken. Tanken med konceptet är att erbjuda en plats för tjejer och killar över 16 år och det ska innehålla olika fritidsaktiviteter och kulturinslag som ungdomarna själv efterfrågar. Men också plats för föreningslokaler, studieförbund och olika samhällsfunktioner som arbetsförmedling och studievägledning.


I Vivalla bor nästan 1200 ungdomar mellan 16-24 år, och i Brickebacken över 600 personer i den åldern. Dessa ungdomar är på grund av sin ålder inte längre välkomna till fritidsgården. Många familjer är också trångbodda vilket gör att det kan vara svårt att träffa vänner hemma.

Vi har träffat många unga tjejer och killar i den här åldern och de berättar att det inte finns så mycket för dem att göra på fritiden i de här områdena. Flera säger också att det är svårt att koncentrera sig på skoluppgifter hemma och behöver en plats för studier, säger Linn Josefsson, ledamot i Tekniska nämnden och kandidat till Kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

 Grunden i fritidscentren ska vara kultur och fritid, där ungdomarna själva har ett inflytande över vilken verksamhet som ska finnas.

Idén kommer från början från ungdomarna själva och då är det viktigt att de känner att det är deras verksamhet. Därför hoppas jag också att studieförbunden kommer att nappa på det här, eftersom de är bra på att samla upp engagemang och idéer, säger Linn Josefsson (V).

 Vivalla anses vara ett extra utsatt område. Det har förekommit flera tragiska incidenter och området omnämns oftast med negativa förtecken som kriminalitet och våld.

Jag tror att vårt förslag om fritidscenter kan hjälpa till med mycket. Dels för att det skapar en meningsfull fritid för många ungdomar. Men jag hoppas också att det kan leda till en stolthet bland ungdomarna och att bilden av de här områdena blir mer rättvisande i medierna, menar Linn Josefsson (V).

Kopiera länk