sida

Motioner

Under mandatperioden har Vänsterpartiet lämnat in flera motioner till Kommunfullmäktige. Nedan hittar du alla motioner som vi lagt under mandatperioden 2018-2022.

Klicka på rubriken för att läsa motionen i sin helhet.

Motverka diskriminering och rasism på arbetet 2022-03-30

 

Ställ krav på kommunala bolag 2022-03-30

 

Låt bilen stå – på pendlarparkeringar 2021-11-17

 

Gör Örebro till en hbtq-inkluderande kommun 2021-09-22

 

Inga marknadshyror i allmännyttan 2021-06-14

 

Äldreomsorgsteam med särskild inriktning på missbruk 2021-06-14

 

Inför modellen Sluta Skjut i Örebro 2021-03-23

 

Förbjud reklam för företag inom kol-, olje- och gasutvinning samt flygresor på stadens reklamtavlor 2021-03-23

 

Så blir vi sveriges bästa arbetsgivare 2020-11-17

 

Örebrobostäder ska vara en allmännytta – Del 3 2020-09-23

 

Örebrobostäder ska vara en allmännytta – Del 2 2020-06-16

 

Örebrobostäder ska vara en allmännytta – Del 1 2020-05-20

 

Ge äldre möjlighet att köpa mat i skolmatsalar 2019-12-10

 

Förändra ägarstrukturen av Örebro flygplats 2019-11-20

 

Utlys klimatnödläge i Örebro 2019-09-25

 

Upprätta ett minnesmärke för sveriges första pridemarsch 2019-09-25

 

Gör Kvinnerstaområdet till ett center för miljö, klimat och gröna näringar 2019-09-25

Kopiera länk