sida

Motioner

Här kan du läsa motioner som vi har lämnat in till kommunfullmäktige.

2024

Välfärd i kommunal regi 2024-03-20

Få bukt med oseriösa aktörer i välfärden 2024-03-20

Återbruk i alla led – en självklarhet i Örebro kommun 2024-03-20

Kommunal bojkott av israeliska varor och tjänster 2024-02-14

Mer pengar till personalen i välfärden 2024-02-14

Utveckla enprocentsregeln 2024-02-14

Förstärk skolan – en jämlik möjlighet för alla barn att klara skolan 2024-02-14

2023

Äska pengar från regeringen för god försörjning 2023-11-22

Örebro kommun åter en del av stiftelsen Örebro länsmuseum 2023-06-13

Gratis frukost i grundskolan och gymnasiet 2023-03-22

Bevara jordbruksmarken i Törsjö 2023-03-22

Krafttag mot mäns våld mot kvinnor 2023-03-22

Återinför Örebronormen inom försörjningsstöd 2023-02-15

Gemensamt ansvar för att få bort de delade turerna inom äldreomsorgen 2023-02-15

2018-2022

Motverka diskriminering och rasism på arbetet 2022-03-30

Ställ krav på kommunala bolag 2022-03-30

Låt bilen stå – på pendlarparkeringar 2021-11-17

Gör Örebro till en hbtq-inkluderande kommun 2021-09-22

Inga marknadshyror i allmännyttan 2021-06-14

Äldreomsorgsteam med särskild inriktning på missbruk 2021-06-14

Inför modellen Sluta Skjut i Örebro 2021-03-23

Förbjud reklam för företag inom kol-, olje- och gasutvinning samt flygresor på stadens reklamtavlor 2021-03-23

Så blir vi sveriges bästa arbetsgivare 2020-11-17

Örebrobostäder ska vara en allmännytta – Del 3 2020-09-23

Örebrobostäder ska vara en allmännytta – Del 2 2020-06-16

Örebrobostäder ska vara en allmännytta – Del 1 2020-05-20

Ge äldre möjlighet att köpa mat i skolmatsalar 2019-12-10

Förändra ägarstrukturen av Örebro flygplats 2019-11-20

Utlys klimatnödläge i Örebro 2019-09-25

Upprätta ett minnesmärke för sveriges första pridemarsch 2019-09-25

Gör Kvinnerstaområdet till ett center för miljö, klimat och gröna näringar 2019-09-25

Kopiera länk