• Hem
  • Dagens renoveri...
Allmännytta

Dagens renoveringar en tickande bomb

En lägenhet är någons hem. Att inte ha något inflytande över hur en renovering ska gå till och inte ha råd att flytta tillbaka är en traumatisk upplevelse.

”Mamma dom får inte komma in här”, sa en förtvivlad sexåring som snart tvingas flytta när lägenheten ska blåsas ut och slås ihop med en annan. För henne handlar om det trygga hemmet. Om gården där hennes kompisar finns. Om att det blir tufft för mamma att ha råd med en lika stor lägenhet efter renoveringen.

Allt fler dyra lägenheter innebär både ökad trångboddhet och ökad segregering. Bor du i villa eller i bostadsrätt bestämmer du över både inne- och utemiljö själv. Bor du i hyreslägenhet bor du både dyrare och otryggare. För när fastighetsägaren renoverar har du oftast ingenting att säga till om. Du kan visserligen säga nej till utblåsning och helrenovering, men när fastighetsägaren går vidare till hyresnämnden ger den så gott som alltid fastighetsägaren rätt.

I Örebro har både Hyresgästföreningen och aktionsgruppen ”Bostad för alla” protesterat mot utblåsning och hyreshöjningar med upp till 70 procent när allmännyttiga, kommunägda ÖBO renoverar. Att blåsa ut lägenheter och ändra planlösning är också en stor belastning för miljön.

De som flyttar tillbaka, vilket i områden som Varberga är få, får visserligen en så kallad hyresrabatt i upp till 15 år. En rabatt som i själva verket är en gradvis höjning.

Hyresgästerna anser att de betalat för de stambyten som nu är nödvändiga. Men genom att ändra planlösningar och göra så kallade standardhöjande åtgärder kan ÖBO och andra fastighetsägare ta ut höga hyreshöjningar.

Nu har politiker och ÖBO lyssnat på protesterna och beslutat om en ny renoveringspolicy, där så kallad standardrenovering ska användas för flera tusen lägenheter. Det innebär bibehållen planlösning, bara de nödvändigaste åtgärderna och tillfällig utflyttning under några månader.

Det är ett stort steg i rätt riktning och måste bli modellen för så många lägenheter som möjligt. Men genom att låta bruksvärdera lägenheterna och jämföra dem med likvärdiga kan ÖBO höja till de likvärdiga lägenheternas nivå plus fem procent. Så det blir ändå en rejäl hyreshöjning.

Och fortfarande finns det inget boinflytande värt namnet.

Genom att ge ÖBO tydliga direktiv om ett verkligt och reglerat inflytande över renovering och utemiljö kan politiker göra ÖBO till ett bostadsbolag som återigen blir ett företag till allmän nytta, som fyller sin uppgift att erbjuda bra bostäder åt alla – även de med liten plånbok.

Ni politiker måste träda fram och vara tydliga med vad ni vill!

Det måste vara tryggt att bo i ÖBO även i framtiden.

 

Johan Torgå,

Vänsterpartiet Örebros bostadspolitiska grupp

Kopiera länk