• Hem
  • Efter metoo är ...
Övrigt

Efter metoo är det dags för förändring

Pressmeddelande
Det går inte låta alla dessa vittnesmål vara förgäves. Om inte nu så när ska vi annars få stopp på det sexuella, fysiska och psykiska våldet mot flickor och kvinnor?
– Förskolor och skolor måste vara fria från sexualiserat våld
och kränkningar. I och med uppropet #tystiklassen har det
visat sig att barn blivit utsatta även i dessa miljöer vilket
inte är acceptabelt. Det måste vi göra något åt, säger
Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson i Örebro Cecilia
Lönn Elgstrand.

Vänsterpartiet kräver, sedan flera år, att all personal ska få
utbildning inom genus, jämställdhet och normkritik. Vi vill också
att högstadie- och gymnasieskolor ska jobba tematiskt kring
könsroller och framförallt machokulturen (se inlämnad motion).
Nu tror vi att fler fått upp ögonen för problemen och är beredda
att lyssna på förslagen, menar Cecilia Lönn Elgstrand (V).

– Det handlar om att göra något åt strukturen i hela samhället.
Om vi ger signalerna redan till barnen i förskolan om hur vi
ska vara mot varandra, så kommer ingen framöver tro att
det är okej att tafsa, trakassera eller våldta.

-När det gäller de äldre barnen och ungdomarna handlar det också om
att skolan får ta ansvar när tex porrindustrin och internet lär ut en
väldigt våldsam bild av sex som barn får kontakt med tidigt.
– Vi måste verkligen se till att sex- och
samlevnadsundervisningen och andra ämnen kan bemöta
detta och visa hur sex kan vara och att det alltid ska handla
om samtycke. Det är jätteviktigt.

 

Våra förslag:

Gn ledamotsinitiativ stoppa sexuella trakasserier

Fsk ledamotsinitiativ stoppa sexuella trakasserier

Gy ledamotsinitiativ stoppa sexuella trakasserier

Kontakt: Cecilia Lönn Elgstrand (V) 0765-511094
Ledamot för Vänsterpartiet i programnämnd barn och utbildning
samt i Örebro kommunfullmäktige.

Kopiera länk