• Hem
  • Fria mensskydd ...
Debattartiklar

Fria mensskydd är en jämställdhetsfråga

Cirka hälften av Sveriges invånare har en livmoder. Under cirka 30 år av sitt liv kommer dessa invånare att ha mens. I snitt lägger en kvinna mellan 40 000 och 70 000 kronor på mensskydd under sin livstid. Därför vill Vänsterpartiet ge möjligheten till gratis mensskydd för ungdomar upp till 20 års ålder.

Det finns fortfarande ett tabu kring mens. Att göra mensskydd tillgängligt och synligt på exempelvis skolor och ungdomsmottagningar skulle bidra till att bryta denna tabu ytterligare.

Mens är även en klassfråga. Många unga har föräldrar som kan betala för mensskydd, men den som av olika anledningar inte vill eller kan fråga sina föräldrar om pengar till mensskydd kan istället tvingas använda sitt studiebidrag, veckopeng eller egna besparingar. Det kan handla om cirka 100 kronor per månad, något som kan tyckas vara en liten summa. Men för en högstadie- eller gymnasieelev är den desto mer betydande och kan vara avgörande för om du kan hänga med kompisarna på bio, ta en fika på stan eller spara ihop till ett efterlängtat inköp. Gratis mensskydd skulle innebära en ekonomisk avlastning för de som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Vi ser återkommande hur kvinnor, just för att de är kvinnor, tvingas kämpa lite hårdare för att män har ett försprång som är inbyggt i systemet. Vänsterpartiet har alltid kämpat för att utjämna dessa skillnader. Genom historien har kvinnor alltid tvingats kämpa i uppförsbacke, vare sig det gäller grundläggande fri- och rättigheter som rösträtt eller det faktum att de som arbetar inom kvinnodominerade yrken själva får betala för sina arbetsskor. I Örebro har Vänsterpartiet infört ett bidrag för att bland annat undersköterskor och förskolepersonal ska kunna köpa arbetsskor. Det handlar om relativt små satsningar som tillsammans gör stor skillnad för kvinnors ekonomi och frihet. Gratis mensskydd skulle vara ytterligare en sådan satsning som hjälper till att minska det ekonomiska gapet mellan kvinnor och män. Med Vänsterpartiets politik minskar dessa skillnader så att män och kvinnor har samma förutsättningar.

Vi i Vänsterpartiet gläds åt och vill uppmuntra unga företagare som exempelvis örebrobaserade Period Pack som har tagit fram en behållare för mensskydd. Dessa behållare finns nu bland annat på skolor i Lindesbergs kommun samt på PEAB i Örebro, något som hyllats av facken och berör ett stort antal medarbetare. För att fler kvinnor ska kunna verka inom exempelvis byggbranschen så är tillgång till sanitet och gratis mensskydd viktiga åtgärder. Att tillhandahålla basala hygienprodukter som t.ex. toapapper, tvål och mensskydd till medarbetare är en absolut nödvändighet för den som vill vara en bra arbetsgivare, här behöver Örebro kommun göra mer. För Vänsterpartiet är det i första hand kommuner, regioner och stat som måste gå före och bryta mark. Det är vi tillsammans som skapar förändringen.

Ska vi få till riktig jämställdhet med en jämlik skola och en arbetsmarknad där alla kan vara med måste vi se till att alla kan vara med på lika villkor.

Mensskydd är inte en kvinnofråga – det är en jämställdhetsfråga.

 

Martha Wicklund,

Kommunalråd, Vänsterpartiet Örebro

 

Kopiera länk