• Hem
  • Gör mer för att...
Debattartiklar

Gör mer för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Idag är det den internationella dagen mot trafficking av personer. Trafficking eller människohandel är tyvärr ett fenomen som går långt bak i tiden. Genom historien har kvinnor använts som handelsvaror i affärsuppgörelser, sexuellt våld har använts som ett vapen i krig, kvinnor har inte ägt rätten till sina egna kroppar utan har ”tagits omhand” av en manlig släkting eller make. Så har historien sett ut både i Sverige och globalt, och så har historien lett fram till den situation vi har idag.

Det är tyvärr inte offrens berättelser som brukar nå allmänhetens öron, istället ser vi ett mönster där flera välkända män och förövare fått fritt utrymme att berätta sin sorgliga historia om hur jobbigt det är att vara förövare, hur hårt deras liv har varit och att det är omständigheter som har drivit dem till att begå dessa övergrepp. Det är sällan vi hör berättelsen från alla de kvinnor, flickor och pojkar som tagits till Sverige, ofta under falska premisser. Inlåsta i en lägenhet i någon svensk storstad utsätts de för upprepade övergrepp dagligen. Det kan röra sig om prostitution, porr eller ren människohandel.

Gränserna mellan de olika formerna av övergrepp suddas till viss del ut och det kommer hela tiden nya former av kriminella som hittar nya sätt att förslava kvinnor. Idag finns tex ”sugardating” och så kallade ”loverboys”.  En loverboy är en man som inleder en kärleksrelation med en kvinna, för att plötsligt hamna i ekonomisk knipa. Det är då mannen försöker övertala kvinnan att hjälpa honom genom att sälja sex, som självklart bara ska vara ett par gånger men slutar i något helt annat. Den digitala tekniken har även möjliggjort övergrepp på distans och där kvinnan som låses in och utnyttjas kan finnas var som helst i världen.

Frågan som vi måste ställa oss är vad det är som gör att en man anser sig ha rätten till att köpa en kvinnas eller ett barns kropp? Varför gör dessa män valet att utsätta kvinnor för rena övergrepp? När vi i Vänsterpartiet talar om strukturer så som könsmaktsordningen omfattar detta mannens självutnämnda rätt att tillfredsställa sina behov på kvinnans bekostnad. Dessa förövare, som aktivt har valt att ta reda på var de kan betala för våldtäkten, som tar sig till adressen, som utför våldtäkten, betalar för den och sedan åker hem till sin familj efteråt har aktivt valt att begå denna våldshandling på en annan människa.

Vi i Vänsterpartiet har flertalet förslag för att jobba mot mäns våld mot kvinnor, där trafficking är en del. Vi anser att Sverige ska arbeta för att ett gemensamt arbete bedrivs inom EU mot både människohandel och prostitution. Vänsterpartiet har länge velat att riksdagen ska skärpa straffet för köp av sexuella tjänster. I dag är dagsböter det vanligaste straffet för personer som döms för att ha köpt sexuella tjänster, detta motsvarar inte hur allvarligt brottet är och bötesstraff ger inte polisen några signaler att brottet ska prioriteras. Vi anser att minimistraffet borde vara fängelse, de som döms ska också, som en del av påföljden, tvingas gå en utbildning om prostitutionens konsekvenser.

Samtidigt som de sexköpande männen måste förstå att de har begått ett brott som samhället ser allvarligt på, måste de utsatta kvinnorna få stöd och hjälp som brottsoffer. Vänsterpartiet föreslår därför att de som har utsatts för sexköp bör få målsägandestatus under förundersökningar och rättegångar mot sexköpare enligt sexköpslagen. De bör också få rätt till skadestånd och stödinsatser som brottsoffer. Vänsterpartiet vill stärka rätten att få uppehållstillstånd i Sverige för de som utsatts för trafficking och annan människohandel. Det skulle underlätta för dem att träda fram, medverka i brottsutredningar och söka vård. Så är det redan i Frankrike och Spanien är på god väg att följa efter.

I regionen vill vi inrätta en särskild Mika-mottagning som vänder sig till kvinnor som utsätts för sexuellt våld och personer som varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål. I Örebro kommun har vi år efter år drivit frågan om utökat stöd för Kvinnohuset och Tjejjouren men även lyft arbetet med att bryta de destruktiva maskulinitetsnormerna. Genom att i skolan undervisa om samtycke lägger vi grunden för ett samhälle utan förövare.

 

 Martha Wicklund

Oppositionsråd, Vänsterpartiet Örebro kommun

 

Linn Josefsson

Ordförande, Vänsterpartiet Örebro

Kopiera länk