• Hem
  • ”Grattis” till ...
Internationella kvinnodagen

”Grattis” till fortsatt ojämlikhet, kvinnor!

Våren ligger i startgroparna och det har återigen blivit dags att uppmärksamma den internationella kvinnodagen. Man kan känna sig frestad att säga ”Grattis!” till kvinnorna i sitt liv, eller falla för företagens speciella kvinnodagserbjudanden. I annonserna dyker slogans som ”Unna dig, du fantastiska kvinna!” och ”You go girl!” upp, och kvinnodagens politiska betydelse tycks långsamt blekna. Även om jag under denna dag skulle vilja uppmärksamma kvinnokampens vinster, så som att kvinnlig rösträtt i Sverige nyligen fyllt 100 år, så känns det som att ropa hej innan vi kommit över bäcken. För även om det såklart är fantastiskt att den kvinnliga rösträtten fyllt tresiffrigt så visar sig ojämlikheten i nya former i spåren av coronapandemin.

Jämställdhetsmyndigheten rapporterar att risken för våld i hemmet ökar när familjer blir isolerade, vilket blir en oundviklig konsekvens av det smittskyddsansvar vi alla behöver ta. Brottsförebyggande rådets statistik visar att antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ökade med fyra procent första halvåret 2020, och i deras statisk kan en även läsa att 40% av gärningspersonerna i misshandel mot en kvinnlig målsägare varit närstående till offret. Ur ett smittskyddsperspektiv är hemmet allas tryggaste plats, men om du är kvinna och delar ditt hem med t.ex. en partner så riskerar du istället att utsättas för våld.

Vidare så har coronapandemin synliggjort en rad andra ojämlikheter i samhället. Jämställdhetsmyndigheten har sammanställt ett antal artiklar på ämnet. Fler män dör men fler kvinnor blir sjuka i covid-19. Män förlorar jobb på grund av pandemin men kvinnor förlorar sina inkomster. Pandemin har inneburit extraordinära politiska beslut, som tagits i mansdominerade maktförsamlingar. Den otrygga miljön har genom isolering och arbetslöshet på grund av pandemin ökat risken för psykisk ohälsa, där det råder stora könsskillnader i alla åldersgrupper.

För Vänsterpartiet är det tydligt att vi lever i ett samhälle som bärs upp av en maktstruktur grundad på kön. Patriarkatets grepp om samhället fortplantas sedan genom alla maktstrukturer, och det patriarkala maktmönstret påverkar oss i familjen, på arbetsmarknaden, i statsapparaten och i de politiska församlingarna. Patriarkatet bor i mig, i dig och inuti alla människor som lever i samhället. Den patriarkala ordningen återskapas och upprätthålls, hela tiden. Även när ett virus lamslår samhället fortsätter patriarkatet att råda, och ansvaret för det ligger hos alla.

Så även om även jag känner mig frestad att säga ”Grattis!”, så finns det ingenting att fira. Hur mycket än frasen ”You go girl!” menar till att peppa oss förlorare i det patriarkala spelet så kvarstår de ojämlika strukturer vi byggt vårt samhälle på, och trots kvinnlig rösträtt i över 100 år så finns det stora strider kvar att kämpa. Förändringen börjar med dig och mig, och fortsätter varje dag.

Alva Lindström, styrelseledamot i Vänsterpartiet Örebro.

Fotnot: Under internationella kvinnodagen den 8 mars, firar vi i Vänsterpartiet med flera digitala livesändningar. Alva Lindström ser ni som programvärd för Vänsterpartiet Örebros livesändning kl. 18:00. 

Mer information hittar ni på vår hemsida: orebro.vansterpartiet.se/LIVE

Kopiera länk