• Hem
  • Inför gratis fr...
Debattartiklar

Inför gratis frukost i kommunens skolor

Barn som går till skolan på tom mage och äter extra portioner inför helgen. Föräldrar som hoppar över middagen av ekonomiska skäl och en ökad åtgång på skolmat generellt – det är den nya vardagen för många av kommunens invånare. Enligt skollagen ska skolor kompensera för skillnader mellan elevers olika förutsättningar. Genom att erbjuda gratis frukost i kommunens skolor säkerställer vi att alla elever, oavsett ekonomiska förutsättningar, kan tillgodogöra sig utbildningen.

Sverige befinner sig i den största prisökningen på mat sedan 1950-talet. Från regeringen och styrande partier i kommunen har slagord som ”tuffa tider” och ”alla måste ta ansvar” blivit skåpmat som sedan länge passerat sitt bäst före-datum. Nu vill vi även se att politiker som har möjlighet att förändra tar sitt ansvar. Hittills har det ansvaret lyst med sin frånvaro. I brist på sakpolitik har ministrar och höga beslutsfattare istället fokuserat på tips om vilka underställ som värmer bäst eller vilka matvaror som är billigast just denna vecka. I sann högeranda vältras samhällsansvar över på individnivå, och på den nivån är det alltid de mest utsatta som får betala det högsta priset.

För att underlätta för hushållen föreslår vi att alla kommunens grund- och gymnasieskolor erbjuder gratis frukost till sina elever. Med färre hungriga elever så förbättras inlärningen, elevernas hälsa ökar vilket leder till att de presterar bättre både i och utanför skolan. Inom den internationella forskningen finns en stor samstämmighet om att bra mat i samband med skoldagen bland annat leder till förbättrad koncentration, ökad närvaro och ökat välbefinnande. Dessutom visar forskningen att de barn som äter en ensidig kost hemma lär sig att äta mer varierat i skolan. Vänsterpartiet anser att det är hög tid att det kompensatoriska uppdraget tas på allvar av politiken i Örebro kommun.

Huvudmän och skolor har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag att uppväga skillnader mellan elevers olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. För att eleverna oavsett bakgrund ska få likvärdiga förutsättningar att nå skolframgång är det avgörande att huvudmannen har ett gott arbete för att kompensera för elevernas sämre förutsättningar. Den ökade skolsegregationen ställer dessutom idag stora krav på att huvudmännen genomför tillräckligt kraftfulla kompensatoriska insatser riktade till de skolor som har större behov.

Under senaste kommunfullmäktige lämnade vi i Vänsterpartiet in en motion där vi föreslår gratis frukost både i grundskolan och gymnasiet. Nu är det upp till övriga partier att visa på handlingskraft som gör skillnad för de som behöver det mest, barnen – vår framtid!

 

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Elisabeth Nilesol, skolpolitisk talesperson

Martha Wicklund

Cristian Rehn Janowicz  

Linn Josefsson                                                                               

Sunil Jayasooriya

Jaber Fawaz                                                                                      

Nadia Abdellah                                                  

Peter Ekström

Christina Hermansson Plaçon

Kopiera länk