• Hem
  • Inga nedskärni...
Budget

Inga nedskärningar i välfärden i Vänsterpartiets budgetförslag

Inga sparkrav i välfärden – det är en av grundpelarna i Vänsterpartiets budgetförslag som presenteras idag. Istället blir det satsningar på mer personal i förskola och skola, miljöjobbcentrum i Kvinnersta och gratis buss för ungdomar i sommar.

– Till skillnad mot styrande partier så går vi inte med på mer besparingar inom välfärden samtidigt som kommunen ska gå med överskott. Det finns helt enkelt inget kvar att hyvla på, säger Vänsterpartiets kommunalråd Martha Wicklund.

Idag presenteras Ett Örebro För Alla 2023 – Vänsterpartiets budgetförslag till Örebro kommun. Styrande partier S, M och C har presenterat förslag på besparingar om 111 miljoner, varav merparten kommer att drabba välfärden genom hårda sparkrav. För Vänsterpartiet har det hela tiden varit viktigt att freda välfärden från ytterligare nedskärningar, något som kan göras genom att bland annat sänka kommunens överskottsmål, anlita färre konsulter och sluta slösa örebroarnas skattemedel på privat äldreomsorg.

– Vi skulle spara ca 30 miljoner per år genom att driva äldreomsorgen i kommunal regi. Det är pengar vi väljer att satsa på kvalitetshöjande insatser för både de äldre och personalen som arbetar i välfärden. Vi gör även insatser för hyresnivåer som vanligt folk har råd med, men även mer personal i förskolan och skolan, säger Martha Wicklund.

Förutsättningarna för kommunerna att få ihop en budget har i år varit svåra. Sveriges kommuner och regioner, SKR, meddelade tidigare att det krävdes en höjning av de kommunala bidragen på 20–30 miljarder kronor enbart för att bibehålla nuvarande nivå i välfärden. Regeringen gav kommunerna 6 miljarder, alltså nedskärningar med 14–24 miljarder kronor.

Vi ser med andra ord hur den nya högernationalistiska regeringens prioriteringar redan nu slår hårt mot alla kommuner. Med ett styre i Örebro som lutar starkt åt höger är behovet av satsningar som gynnar den breda massan stor.

– Vi kommer alltid att lägga en budget som utjämnar klyftorna i samhället. I våra satsningar strävar vi alltid efter att alla ska ha jämlika förutsättningar att utbilda sig, arbeta, bo och leva, avslutar Martha Wicklund.

Läs budgeten i sin helhet här: Ett Örebro För Alla 2023

Kopiera länk