• Hem
  • Internationella...
Debattartiklar

Internationella kvinnodagen: Solidaritet och frihet världen över

Idag, på internationella kvinnodagen, står vi i solidaritet med kvinnor världen över. De stora protesterna i Iran handlar om kvinnors rätt att få vara sig själva. Det handlar om grundläggande rättigheter som att få uttrycka sig fritt och själv bestämma över sin egen kropp. Vänsterpartiets förslag på åtgärder för att öka trycket på den iranska regimen att sluta med det statliga sanktionerade våldet mot kvinnor i Iran är en del av vår feministiska utrikespolitik. Vi vill se utökade sanktioner på EU- och FN-nivå mot de nyckelpersoner inom det iranska ledarskiktet som bär ansvaret för våldet och dödandet.

Vi vill även se en terrorstämpling av det brutala iranska revolutionsgardet, IRGC. IRGC utövar brutalt våld mot de modiga människor som protesterar mot regimen. De har gjort sig skyldiga till mord, kidnappningar, tortyr och förföljelse av oliktänkande och andra som inte passar in i det iranska styrets världsbild. Sverige bör även använda sin roll som ordförande i EU:s ministerråd för att driva på för mänskliga rättigheter och för att markera mot den iranska regimen. Utrikesministern Tobias Billström och regeringen står inför ett val, och hittills har handlingslösheten varit uppenbar. Att säga slagord som ”jin, jiyan, azadi!” kräver också politisk handling.

Förtrycket av kvinnor i Iran är tyvärr inte unikt. Det pågår just nu i din närhet, helt öppet eller i det dolda, även i Sverige och i Örebro kommun. Kvinnors möjlighet att ge uttryck för sin individualitet begränsas genom normer, förväntningar och grupptryck. Det är begränsningar som vi aktivt måste motverka – det måste ske kontinuerligt och på alla nivåer. Det är anledningen till att Vänsterpartiet anser att det är så viktigt att arbetet med normkritik, genus och jämställdhet pågår redan i förskolan och skolan. Vi vill även se ökade satsningar på elevhälsan och utbilda elever i samtycke, sexualitet och relationer samt ge unga tjejer möjlighet att lära sig feministiskt självförsvar. Det är viktiga verktyg för att bryta toxiska mönster och på så vis bygga upp en samhällsstruktur där kvinnor är fria.

I Örebro har det rapporterats om 17 våldtäkter sedan sensommaren 2022, samtliga med koppling till nöjeslivet. Siffran är troligtvis högre än så, det finns ett mörkertal då många fortfarande väljer att inte anmäla. Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Det är nu av yttersta vikt att både regionen och kommunen arbetar förebyggande mot våldet. Arbetet behöver genomsyra samtliga verksamheter inom regionen och kommunen. Vi anser att kommunen och regionen behöver arbeta mer preventivt mot alla former av våld mot kvinnor och barn. För att göra det krävs ett helhetsperspektiv på vilka normer som förstärker könsmaktsordningen, och befäster destruktiva mansroller.

Vi har idag därför lämnat in en motion till både region- och kommunfullmäktige där vi föreslår att Region Örebro län och Örebro kommun erbjuder en kunskapshöjning och en grundläggande utbildning. Utbildningen ska rikta sig till både anställda och politiker och fokusera på strukturerna kring mäns våld mot kvinnor samt samhällets ansvar.

Kampen för kvinnors frigörelse och rätt till en trygg existens fortsätter, både här, i Iran och runt om i hela världen.

Med internationell solidaritet för vi kampen framåt! Kvinna, Liv, Frihet!

Läs motionen här

Nadja Awad (V), riksdagsledamot

Jessica Carlqvist (V), regionråd

Martha Wicklund (V), kommunalråd

Elisabeth Nilesol (V), ledamot i Jämställdhetsdelegationen

Kopiera länk