• Hem
  • Internationella...
Debattartiklar

Internationella modersmålsdagen 2022 – Därför är modersmålet viktigt

I Sverige erbjuds modersmålsundervisning till barn som inte har svenska som modersmål. Ett sådant erbjudande borde uppskattas, eftersom det har en stor betydelse för våra barns kultur och utveckling. Det kan man observera genom att följa upp barns språkliga utveckling och ordförråd. Allt pekar på att språkundervisning påverkar barns lärande positivt och motiverar dem till att integrera sig i samhället. Det kan även ha en positiv inverkan på barns personlighet genom att öka självförtroendet hos dem.

För det första spelar modersmål en viktig roll i barns kulturella identitet, eftersom det skapar dem nya möjligheter i deras nya samhälle. Personligen märkte jag att modersmålsundervisningen hjälpte mina barn att bygga upp deras egen identitet. Olika språk innehåller olika unika egenskaper som speglar folkets arv, historia och attityd. De började upptäcka sina känslor, ta ställning i olika frågor och förstå skillnader mellan olika kulturer som de har mött under sin livstid. På Skolverkets hemsida står det: ”Den som är tvåspråkig kan också lättare förstå värdet av kulturell mångfald och kan där igenom få en rikare bild av världen.” Det finns ett tydligt samband mellan barns språkliga förmågor och kulturell mogenhet. Lär man sig nya språk blir det lättare att lära känna olika kulturer och förstå olika samhällen.

För det andra är modersmålslärande jätteviktigt för barns språkliga förmågor och utvecklande av deras språkfärdigheter. Har man ett stort ordförråd på sitt modersmål har man lättare att lära sig och förstå nya språk. De som däremot inte behärskar sitt modersmål får betydligt svårare att lära sig nya språk eller ord och använda dem i ett lämpligt sammanhang.

Språket är utan tvekan ett av de viktigaste verktygen för en lyckad integration. Vissa tror att barn som tillåts tala eller utveckla sitt modersmål får svårare att integrera sig i ett nytt samhälle, men tvärtom kan det vara helt avgörande för en fungerande integration. Att behärska sitt modersmål innebär en möjlighet att fördjupa sig och kunna analysera olika språk och kulturer och ge en ökad förståelse för den sociala mångfalden. Någonting som jag själv märkte när jag flyttade till Sverige från Turkiet, och jag och mina barn bodde i en bosättning, var hur mina barn var exkluderade i Turkiet för att de inte hade lärt sig turkiska. Men situationen är inte så i Sverige, och det ska vi värna om!

Sverige är ett av få EU-länder som satsar på modersmålsundervisning. Kommunerna har en historia av att prioritera modersmålsundervisningen för att våra barn ska känna sig trygga och välkomna i sitt nya land. Vi börjar dock se hur framför allt högerpartier vill skära ner på eller helt ta bort modersmålsundervisningen, något som skulle ha förödande effekter på integrationen och barns rätt till utbildning och utveckling. Örebro kommun måste nu säkerställa att modersmålsundervisningen prioriteras för att barn ska ha goda möjligheter till integration och utveckling. En väl fungerande modersmålsundervisning leder till en bättre förståelse för världen och för det svenska samhället.

Noor Martini

Styrelseledamot, Vänsterpartiet Örebro

Kopiera länk