• Hem
  • Internationella...
Debattartiklar

Internationella kvinnodagen 2022 – Värdig och trygg förlossningsvård

Krisen i förlossningsvården är tydlig. Pressen på både barnmorskor och förlossningsavdelningar är tydlig för mammor som föder barn idag. Vissa väljer att föda hemma för att slippa uppmanas stanna hemma ett tag till när värkarna väl satt igång. Andra tvingas åka många mil när de nås av beskedet att närmaste förlossningsavdelning är full. Situationen har lett till en rädsla både bland de som ska föda och de som ska se till att det blir en trygg förlossning. Alla vet att förlossningsvården är underbemannad. Det finns inget utrymme för misstag i dagens pressade förlossningsvård.

Vänsterpartiets mål är ett det ska finnas en barnmorska för varje förlossning. Om fler förlossningar var värdiga och trygga skulle också många kostnader sparas in. Att underfinansiera, underbemanna eller lägga ner förlossningsavdelningar kanske sparar pengar på kort sikt. Men det sparar inga pengar i verkligheten när förlossningsskador, akutsnitt och komplikationer är ett faktum.

Krisen i förlossningsvården är ett resultat av decennier av nedskärningar, privatiseringar och invecklade marknadssystem. Politiken måste nu ta tillbaka kontrollen i regionerna, och öka resurserna till välfärden. För att det ska bli verklighet behöver staten ta ett större ansvar för finansieringen. Vården och förlossningsvården ska fungera i hela landet.

Runt om i världen avlider varje dag tusentals kvinnor till följd av komplikationer kopplat till förlossningar och graviditet. I Sverige och Örebro län är det dock mycket ovanligt tack vare en välfungerande och välutbyggd vårdkedja som inkluderar mödravård och förlossning. De svenska barnmorskorna har varit centrala i arbetet som lett till att Sverige är bland de säkraste länderna att vara gravid och föda barn i.

Men de senaste åren har det hänt något som är mycket oroande och äventyrar hela den svenska förlossningsvården. Runt om i landet, och inte minst i vårt län, rapporteras det om underbemanning och kris i förlossningsvården. Många barnmorskor vittnar om sin stora oro för patientsäkerheten och för att födande kvinnor inte får den hjälp som de behöver.

Förlossningsvården behöver utvecklas genom att återskapa förlossningsverksamheten i Karlskoga. Två förlossningsavdelningar skulle innebära en förstärkning av förlossningsvården i Örebro län. Vi ser också ett behov av att stärka neonatalvården med fler barnsjuksköterskor och barnläkare. Dessa grupper behöver satsningar på såväl lön men kanske ännu viktigare en bättre arbetsmiljö.

På Karlskoga lasarett har säkerhet alltid varit ett honnörsord och fantastiska personer har gjort sitt yttersta för att utveckla och säkerställa all vård. Förlossnings- och BB-avdelningen i Karlskoga har funnits länge och många nya människor har skådat dagen med bistånd från barnmorskor, undersköterskor, läkare och annan nödvändig personal.

Förvandlingen började när länsklinikerna inrättades och all styrning skulle ske från det stora sjukhuset USÖ. Det sades vara personalbrist – först på barnmorskor, sedan läkare. Senare hette anledningen dålig ekonomi.

Från att ha varit en avdelning med närhet, värme och omsorg har avdelning Q på Karlskoga lasarett blivit en dagvårdsavdelning där den primära vården ska handla om olika mindre gynekologiska operationer på ett före detta förlossningsrum. Barnmorskor och undersköterskor som jobbade på avdelning Q och förlossningen hade aktivt sökt sig dit för man ville jobba med kvinnovård som helhet och få kontinuitet i vården.

Det är nu raserat och en stor del av personalen har valt att inte söka sig till förlossningen, BB eller gyn på USÖ – just för att helheten gått förlorad. Vi är många som vill återöppna förlossningen på Karlskoga lasarett, naturligtvis med all säkerhet som behövs på en förlossning med normala graviditeter.

Vi är många som kräver och kämpar för en värdig och trygg förlossningsvård på våra villkor.

Martha Wicklund, oppositionsråd, Vänsterpartiet Örebro kommun

Jihad Menhem, oppositionsregionråd, Vänsterpartiet Region Örebro län

Britt Larsson, legitimerad barnmorska

 

Fotnot: Idag, den 8 mars arrangerar Vänsterpartiet tillsammans med ABF ett panelsamtal om förlossningsvården. I samtalet som leds av Nadja Awad deltar Malin von Wachenfeldt, förstanamn på regionlistan samt Britt Larsson som arbetat som barnmorska i 29 år och varit aktiv i protesterna mot nedläggningen av förlossningsavdelningen i Karlskoga.

Tid: 8 mars kl. 18.00-19.00

Plats: ABF, Fredsgatan 18, Örebro (samtalet sända även live via Vänsterpartiet Örebro Läns YouTube-kanal.

Kopiera länk