• Hem
  • Pressmeddelande...
Pressmeddelande

Pressmeddelande: Kommunen motsägelsefull gällande oanmälda inspektioner

Människor som befinner sig inom HSL, SoL eller LSS är ofta i en särskilt utsatt situation. Det ställer höga krav på att den vård och service som levereras håller en god kvalitet. För att stärka skyddet och öka tryggheten för dessa personer har Vänsterpartiet Örebro förslagit att kommunen ska utföra slumpmässigt oanmälda inspektioner inom dessa verksamheter.

Igår kom svaret: Örebro kommun kommer inte att genomföra oanmälda inspektioner om det inte finns en förekommen anledning. Kommunen fortsätter därmed att förlita sig på att verksamheten själv anmäler sina egna brister eller missförhållanden eller att det kommit signaler om brister från annat håll.

– Det kan handla om människor som av olika anledningar har svårt att föra sin egen talan eller som av andra anledningar är helt utelämnade till verksamheten de befinner sig inom. Att Örebro kommun inte vill göra mer för att skydda utsatta personer är anmärkningsvärt, säger Vänsterpartiets kommunalråd Martha Wicklund.

 I Örebro kommuns riktlinje för avtals- och verksamhetsuppföljning framgår det att kommunen systematiskt och ändamålsenligt ska göra uppföljningar, detta gäller både privata och kommunala verksamheter. Enligt riktlinjen kan en oanmäld uppföljning göras om det finns signaler på brist hos en enskild utförare eller inom ett särskilt område hos flera utförare.

– Jag ställer mig frågande till vad som händer när dessa signaler inte når kommunen. Dålig arbetsmiljö, otrygga anställningar och färre skyddsombud på arbetsplatser kan mycket väl leda till att dessa signaler stannar inom verksamhetens väggar. Det finns en risk för att ett stort mörkertal förekommer. Jag ser hellre att vi utför en oanmäld inspektion i onödan än att en enda människa ska fara illa, säger Martha Wicklund.

Kopiera länk