sida

Vad vill V med narkotikapolitiken?

Panelsamtal om framtidens narkotikapolitik

 

 

Panelsamtal om Vänsterpartiets  syn på beroendevården och narkotikapolitiken och hur dagens politik påverkar samhället.

Sändes live tisdagen den 15 december kl 18, 2020, direkt från Örebro.

Deltagare: Karin Rågsjö är riksdagsledamot och företräder Vänsterpartiet i sociala frågor. Hasse Arvidsson är tidigare gatuterapeut som berättar om sitt tidigare arbete och om situationen för utsatta i Örebro.

Samtalsledare är Martha Wicklund, kommunalråd för Vänsterpartiet i Örebro kommun och kriminalvårdare till vardags.

Annan relevant information som diskuterades under samtalet. Vänsterpartiets senaste riksdagsmotion ’En solidarisk beroendepolitik’:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-solidarisk-beroendevard_H802169?fbclid=IwAR05gt-0Z2rvf5-bhTV8yFtTRZK2hayb4VAAZnYEtflrhFo3egeMV3oOU7A

En social­politik för människo­värde, Vänsterpartiets socialpolitiska program:

https://www.vansterpartiet.se/en-socialpolitik-for-manniskovarde/

Kopiera länk