• Hem
  • Med Sveriges nu...
Debattartiklar

Med Sveriges nuvarande regering behövs Internationella kvinnodagen mer än någonsin

Sverige har idag en regering som bygger sitt regeringsunderlag på ett parti som är både kvinnofientligt och antifeministiskt. Sverige har också en statsminister som, under sin tid som borgarråd i Stockholm, inte såg några problem med att använda en lägenhet som egentligen var avsedd för utsatta kvinnor, som sin privata bostad. Det är 2024 och de patriarkala strukturerna är ytterst påtagliga. Vi står inför stora utmaningar. Men det finns hopp, och det finns politiska partier som kämpar för ett jämställt samhälle där kvinnor har samma villkor som män. Vänsterpartiet har länge visat att vi är beredda och kapabla att ta oss an dessa utmaningar. Och medan Socialdemokraterna fortsätter att glida allt längre högerut på den politiska skalan så blir Vänsterpartiets kamp för kvinnors rättigheter allt viktigare.

För kvinnor som lever i ekonomisk utsatthet eller i ett våldsamt förhållande har den senaste tidens höga inflation och kostnadsökningar fått enorma konsekvenser. Allt fler ensamstående mammor tvingas vända sig till matcentraler när pengarna inte räcker till de mest basala behoven. Allt fler kvinnor tvingas stanna kvar i ett destruktivt eller våldsamt förhållande av rent ekonomiska skäl. Allt fler unga kvinnor får inte det stöd de behöver i skolan när både resurser och elevhälsa har bantats ner till det yttersta.

Trots allt fokus på arbetslinjen så har fattigdomen ökat även bland dem som arbetar. ”Working poor” är sedan länge en realitet och är nu en växande del av befolkningen. Det har tidigare drabbat ensamstående med barn, familjer med utländsk bakgrund och föräldrar anställda i arbetaryrken. Det senaste är att det nu drabbar stora yrkesgrupper inom välfärdssektorn, kvinnodominerade låglönegrupper som inte längre kan leva på sin lön utan behöver arbeta mer än heltid för att överleva. Som om detta inte vore nog, så riskerar samma grupp att drabbas av väldigt låga pensioner senare i livet.

Det krävs större systemförändringar och åtgärder. I riksdagen driver vi därför frågan om bra arbetsvillkor och arbetsmiljö inom den kvinnodominerade äldreomsorgen och bra omsorg för de äldre, något som motverkas av regeringens nedskärningar inom äldreomsorgen. Elever med olika funktionsnedsättningar såsom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) nekas en likvärdig skolgång, även här på grund av regeringens nedskärningspolitik. Kvinnor som får assistans och lever på sjuk-och aktivitetsersättning eller försörjningsstöd får det också tuffare under den här regeringens politik på grund av minutstyrning, låg uppräkning av assistansersättningen och låg nivå på socialförsäkringarna. Med regeringens högerpolitik tvingas kvinnliga anhöriga att gå ner i tjänst eller sluta sitt jobb för att vårda sina anhöriga, unga tjejer passerar genom grundskolan med en växande psykisk ohälsa och ofullständiga betyg.

I Örebro kommun valde det förra styret (S, C och Kd) att ta bort stora delar av den så kallade örebronormen, ett extra tillägg inom försörjningsstöd som var riktat till just barnfamiljer medan det nuvarande styret (S, M, och C) har fortsatt på samma bana och tagit bort resterande delar av örebronormen som riktade sig till personer i ekonomisk utsatthet. Vänsterpartiet motsatte sig beslutet och har föreslagit återinförande av Örebronormen. Både i kommunen och regionen har vi lagt konkreta förslag för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor genom att utbilda både politiker och anställda om strukturer kring mäns våld mot kvinnor samt att ge arbetsgivare och myndigheter i kommunen verktyg för att kunna fånga upp våldsutsatthet, larma kring och bemöta våldsutsatta. Inom regionen har vi även föreslagit ett återöppnande av förlossningen i Karlskoga så att kvinnor i hela länet ska ha rätt till trygg och bra förlossningsvård.

Idag deltar vi på kvinnostrejk på Stortorget. Därefter samlas vi för feministiskt pubhäng på Stora Örebro. Imorgon deltar vi på ABF:s arrangemang ett panelsamtal om V:s feministiska politik. Vi ses där!

 

För Vänsterpartiet

Nadja Awad, riksdagsledamot

Martha Wicklund, kommunalråd

Jessica Carlqvist, regionråd

Elin Terenius, partimedlem

Kopiera länk