• Hem
  • Öbo behöver bli...
Allmännytta

Öbo behöver bli ett allmännyttigt bolag igen

Vänsterpartiet värnar allmännyttans roll och framtid. En stark allmännytta är avgörande för en social bostadspolitik och för att örebroare ska ha någonstans att bo. Kommunala bostadsbolag ska verka för allmännyttiga mål. Men sedan det tillkom ett krav på att allmännyttiga bostadsbolag ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer har flera allvarliga konsekvenser uppstått. Allmännyttan är idag hotad.

Vårt kommunala bostadsbolag Öbo har gjort och gör viktiga insatser för att driva en social bostadspolitik. Men det finns också en hel del i Öbos agerande där det finns anledning för oss att vara kritiska och kräva förändring. Öbos roll som allmännyttigt bolag har sakta men säkert fått maka på sig och i stället har fokus på vinst få ta störst plats.

Idag renoveras lägenheter så pass mycket att hyresgäster inte har råd att flytta tillbaka igen efter att hyran chockhöjts. I stället tvingas människor lämna sina hem för att hitta billigare alternativ. Vad gör vi när dessa alternativ inte finns?

Högre hyror har även lett till att vi återigen står inför ett stort problem – trångboddhet. Trångboddheten, som miljonprogrammet byggde bort för 50 år sedan, riskerar att komma tillbaka på stor skala. I samband med pandemin har ljuset riktats mot den egna bostaden och vikten av ett gott hem när allt fler tillbringar mer tid hemma. Trångboddhet ökar risken för smitta och det har konstaterats att andelen fall av covid-19 är som högst i de mest trångbodda bostadsområdena. De som bor trångt är ofta tvungna att bo på detta sätt på grund av sin ekonomiska situation. Det är dessutom människor som många gånger har arbeten utan möjlighet att jobba hemifrån. Det är undersköterskor, busschaufförer och förskolepersonal. Hårt arbetande människor som hållit basala samhällsfunktioner igång under pandemin.

Politiken behöver nu stå till svars och vända allmännyttans negativa utveckling. Styret i Örebro – S, C och Kd – plockar ut miljonvinster och gömmer sig bakom paragrafer om affärsmässighet medan örebroarna får betala.Kommunen äger Öbo, och genom de så kallade ägardirektiven kan politiken styra hur Öbo arbetar. Ägardirektiven är idag knapphändiga och har i stället bidragit till de ökade problemen med trångboddhet och det faktum att allt fler örebroare inte har råd att betala hyran. Det är inte allmännyttans primära roll att generera vinst till Örebro kommun.

För Vänsterpartiet är bostadsfrågan högt prioriterad. Vi är det enda partiet som kommer vrida Öbo rätt igen. Vänsterpartiet vill se flera förändringar i Öbos ägardirektiv. För det första ska Öbo driva mer verksamhet i egen regi. För det andra ska Öbo agera för att pressa kostnader och hyror vid nyproduktion. Öbo har idag ett omfattande rabattsystem för nyproducerade bostäder, men de förhandlade hyrorna ligger på en mycket hög nivå som på sikt kommer att påverka alla hyror uppåt. Vi anser att Öbo behöver gå ytterligare steg för att pressa kostnader och hyror i nyproduktionen utan att tumma på det viktiga miljö- och klimatarbete som de bedriver. Vårt tredje och sista förslag handlar om att göra Öbo tillgängligt för alla örebroare. Öbo har idag en ambition att bostäderna ska vara varierade och därmed kunna erbjuda alla en bostad. Den inriktningen ska ligga fast men vi vill också understryka att Öbo ska finnas i så många bostadsområden som möjligt, både på landsbygden och i staden, och därmed vara en möjlighet för alla örebroare.

Våra förslag är utformade för att dra Öbo mot ett mer allmännyttigt företag och mindre affärsmässigt. Med vår politik är samtliga örebroares rätt till ett hem i fokus, inte vinsten för bolagen.

Martha Wicklund

Oppositionsråd

Vänsterpartiet Örebro

Kopiera länk