• Hem
  • Öppet brev till...
Övrigt

Öppet brev till Generaldirektören för Migrationsverket

Brev från Murad Artin (V) mfl om Robert Kayongo 

Brev från Murad Artin (V) mfl om Robert Kayongo 

Alla gör vi fel. För de allra flesta av oss kan det bli ganska många fel och misstag vi gör i livet. Vi kan nog faktiskt konstatera att det är omöjligt att inte göra fel. Det som är avgörande är hur vi hanterar de fel vi gör. Hur vi rättar till våra misstag och vad vi kan lära av misstagen för att inte göra om dem.
Vår hantering av fel och misstag definierar hur vi vill utvecklas och vilken respekt vi visar varandra som medmänniskor.
Ibland möter vi människor som inte tror att de gjort, gör, eller kan göra fel. Eller som åtminstone gentemot andra vill framstå som att de aldrig gör några fel. En person som inte ser eller vill erkänna sina egna brister och tillkortakommanden, brukar ha svårt att vara empatisk och förstående inför andras. Dessa människor uppfattas därför som självgoda och dryga. De uppfattas också antingen vara extremt naiva eller bara ha usel självkännedom.
Migrationsverket har gjort ett allvarligt misstag. Ett misstag som kan förstöra Roberts liv eller kanske till och med göra slut på hans liv. Robert, 24 år, har vistats i Sverige sedan i december 2009. Han var alltså bara 16 år när han kom hit och sökte asyl. Migrationsverket kom helt felaktigt att skriva upp hans ålder till 18 år. Robert har genom att lämna in ett pass visat att Migrationsverket begått ett
misstag. Hade Robert bedömts utifrån hans rätta ålder när Migrationsverket prövade hans asylärende är det sannolikt att utgången hade blivit en annan med hänsyn till att barnperspektiv då hade präglat bedömningen.

Robert har bott i Sverige i 8 år, en tredjedel av sitt liv. Under den tiden har han läst in gymnasie-kompetens och lärt sig tala flytande svenska. Han har ordnat med egen lägenhet, jobbar sedan drygt 2 år, och bidrar i högsta grad till samhället i stort. Migrationsverket har i dagarna avvisat hans överklagan och han ska inom kort utvisas från Sverige. Migrationsverket hade möjlighet att se hans anpassning som särskilda skäl och bevilja Robert arbetstillstånd, men de valde att avslå hans ansökan på grund av ett återreseförbud som tilldelats hans ärende i samband med hans nya asylansökan 2015, trots att det finns lagrum att bevilja honom arbetstillståndet.

Bästa Generaldirektör – vi är helt på det klara med att du inte kan eller vill kommentera ett specifikt ärende. Vi ber dig bara att svara på om du tycker att följande text utgör ett rättssäkert underlag för att bestämma en persons ålder?

Texten är tagen ur Migrationsverkets beslut i december 2010 (då Robert var 17 år) och är den enda text som berör Roberts ålder i beslutet:

Robert har uppgett att han är född 1993-05-15, det vill säga att han vid ansökningstillfället var 16 år och minderårig. Han ingav initialt ingen dokumentation till stöd för sin identitet. Vid ingivandet av asylansökan ändrade Robert födelseåret från 1996 till 1993 när han för hand skrev i en underlagsblankett. Tillfrågad om varför han gjorde så förklarade han att det berodde på att han kom att tänka på en vän som dog just det året. Det är enligt Migrationsverket i sig en anmärkningsvärd uppgift särskilt då Robert själv ska ha varit endast tre år gammal 1996. Då Migrationsverket bedömde att Robert var äldre än vad han själv uppgav registrerades han som 18-åring, det vill säga att han är född 1991-05-15. Robert har därefter lämnat in en skollegitimation enligt vilken han ska vara född 1993-05-15. Migrationsverket har dock gjort bedömningen att skollegitimationen är av enkel beskaffenhet och har lågt bevisvärde varför den inte föranleder någon annan bedömning av Roberts ålder än den som tidigare gjorts. Åldersbedömningen har gjorts av beslutsfattare med särskild barnkompetens.

Det är viktigt att påpeka att det aldrig förekommit någon medicinsk bedömning av Roberts ålder. Vad som menas med ”beslutsfattare med särskild barnkompetens” har Migrationsverket aldrig förklarat. Vem var det? Varför kontrollerades aldrig Roberts uppgifter genom att ta kontakt med skolan? Istället skrevs hans ålder plötsligt upp till 18 år när han i en stressad situation hade skrivit fel och uppgett en lägre ålder. Varför skulle inte en 16-åring kunna minnas en väns död som inträffade när han själv var 3 år, om han senare också fått det återberättat för sig? Flera år senare gjorde dock Migrationsverket helt om, då man granskade och godkände det pass som Robert kunnat lämna in i ett senare läge. Men man erkände aldrig att det blev fel när Roberts ålder skrevs upp i december 2010.
Bästa Generaldirektör – om Migrationsverket nu vet att man gjort ett fel vid bestämmandet av Roberts ålder – varför kan inte det misstaget erkännas och rättas till? Migrationsverket hade möjlighet att rätta till sitt misstag vid Roberts nya asylansökan 2015 – det gjordes inte – Robert räknades som vuxen (igen) och fick avslag. Migrationsverket hade ännu en möjlighet att rätta till sitt misstag i samband med Roberts ansökan om arbetstillstånd, där han enligt Migrationsverket uppfyller alla kriterier – det gjordes inte heller – då Roberts återreseförbud från första asylprövningen ansågs väga tyngre.
Robert fick aldrig den behandling och skydd som han hade rätt till. Han har gjort sitt bästa för att rätta till sitt eget ”misstag”, när han skräckslagen undvek att medverka till sin egen utvisning. Ska han nu skickas tillbaka till ett högst osäkert öde bara för att Migrationsverket inte kan rätta till sitt misstag? Ska han straffas på detta oproportionerliga sätt? Ska en arbetsgivare behöva förlora den arbetskraft han satsat på bara för att Migrationsverket inte vill säga förlåt? Ska ett helt samhälle behöva förlora en stor tillgång och skattebetalare bara för att Migrationsverket inte kan erkänna sitt misstag?
Vi vill tro att Sverige är en rättsstat att lita på och att Migrationsverket kan erkänna och rätta till sina misstag. Robert förtjänar en rättssäker prövning. Inhibera utvisningsbeslutet och ompröva hela ärendet. Det är det enda rätta!

Lennart Bondeson, kommunalråd för Kristdemokraterna i Örebro
Murad Artin, kommunalråd för Vänsterpartiet i Örebro
Leif och Lena Olander, arbetsgivare Solhems Handelsträdgård
Elaine Lindblom, rektor Karlskoga Folkhögskola
Wiveca Dackerud, ”morsan” – Roberts svenska bonusmamma
Håkan Lagerqvist, representant för Roberts stödgrupp

Kopiera länk