person

Elisabeth Nilesol

Närkes kil

Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Jämställdhetsdelegationen
Ledamot i kommunens valberedning
Ersättare i Grundskolenämnd

Kontakt