person

Linn Josefsson

Örebro

Talesperson för klimatfrågor och samhällsbyggnad
(Klimat och miljö - samhällsplanering)
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i markplanerings- och exploateringsnämnd

Kontakt