person

Linn Josefsson

Örebro

Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i markplanerings- och exploateringsnämnd

Kontakt