• Hem
  • Politiken runda...
Allmännytta

Politiken rundas för att kunna sälja ut allmännyttan

Styrande partier i Örebro kommun (S, M och C) vill göra det lättare för ÖBO att sälja fastigheter för att slippa renoveringskostnader.

– Vi vill utveckla allmännyttan, inte avveckla den, säger Vänsterpartiets kommunalråd Martha Wicklund.

På dagens kommunstyrelsesammanträde föreslås ändringar i ÖBO:s bolagsordning. Enligt nuvarande bolagsordning kan ÖBO sälja fastigheter till ett värde om ca 50 miljoner kronor utan att ärendet måste passera kommunfullmäktige för beslut. Med den föreslagna bolagsordningen så ska ÖBO kunna sälja fastigheter till ett värde av ca 150 miljoner kronor utan insyn från politiken, något som Vänsterpartiet är starkt kritiska till.

– Det är viktigt att det finns bostäder som styrs enligt demokratiska principer och inte har som huvudsyfte att ge största möjliga vinst. Örebroare måste få en chans att vara delaktiga i så omfattande beslut i ett kommunalt ägt bolag, något som förslaget riskerar att helt utesluta.

Vänsterpartiet har länge drivit en politik för att bevara och utveckla allmännyttan i hela kommunen. Senast för några år sedan var Vänsterpartiet med och lyckades stoppa en större utförsäljning av ÖBO:s fastigheter. Tidigare utförsäljningar, i bland annat Brickebacken, innebar att oseriösa fastighetsägare tog över och hyresgäster drabbades.

– Vi har lagt flera motioner med förslag som skulle förbättra situationen för både hyresgäster och för ÖBO som bolag. Tyvärr har majoriteten valt att inte ta till sig av dessa förslag om bland annat ökat inflytande från hyresgäster, rimliga hyresnivåer och slopat avkastningskrav, säger Martha Wicklund.

Kommunstyrelsens ordförande John Johansson (S) har tidigare kritiserat Vänsterpartiet för förslaget om slopat avkastningskrav.

– Nu föreslår de själva precis det som de kritiserat oss för tidigare. Det är bra att de ändrat sig i frågan, men vår helhetssyn på ÖBO skulle gynna hyresgästerna och samtidigt säkerställa att ÖBO inte behöver sälja fastigheter för att täcka renoveringsbehoven. Det är ett kortsiktigt tänk som urholkar allmännyttan på sikt, avslutar Martha Wicklund.

Kopiera länk