• Hem
  • Pressmeddelande...
Klimatnödläge

Pressmeddelande: Örebro kommun når inte klimatmålen – utlys klimatnödläge!

Örebro kommun har misslyckats med att uppnå de egna klimatmålen. För att växla upp klimatarbetet har Vänsterpartiet föreslagit att kommunen ska utlysa klimatnödläge. Idag togs motionen som lämnades in i september 2019 upp på Kommunfullmäktige. Vänsterpartiets kommunalråd Martha Wicklund menar att vi kan dra lärdomar från hur Örebro kommun har hanterat Coronapandemin.

– Under Coronapandemin har vi sett bevis på att vi tillsammans som en kommun kan få till snabba och effektiva förändringar för att hantera en pågående kris eller ett nödläge. Kommunen har också lyckats förmedla allvaret i situationen och visat på vad som krävs för att både hantera och komma ur krisen. Under Corona var viss nedstängning nödvändig, klimatkrisen kräver istället en rejäl omställning. Coronakrisen har visat hur starka vi är när vi jobbar tillsammans mot samma mål, säger Martha Wicklund.

Vänsterpartiet, majoriteten av den samlade forskningen och en växande del av det svenska folket anser att vi befinner oss i ett klimatnödläge. Vi behöver ta till kraftfulla åtgärder på alla samhällsnivåer om vi ska klara av klimatmålen på kort och lång sikt.

– Örebro kommun kan inte lösa världens problem, men förändringen måste ske på alla nivåer. Vi måste gemensamt göra allt vi kan för att undvika en oåterkallelig och storskalig katastrof, att kommunen inte når de egna klimatmålen talar sitt tydliga språk. Vi måste agera nu för att vända utvecklingen, än är det inte försent, säger Martha Wicklund.

Ett klimatnödläge skulle kortfattat innebära att Örebro kommun erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge och att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Klimatnödläget skulle även innebära att Örebro kommun tar fram en klimatnödlägesplan som genomsyrar kommunens strategiska arbete.

– Vi ser ett massutdöende av arter, omfattande skogsbränder, värmeböljor, torka och stigande havsnivåer. Att Örebro kommun inte har uppnått de egna klimatmålen är ett bevis på att vi behöver göra mer. Därför måste vi som kommun vidta kraftfulla åtgärder tillsammans med andra aktörer. Vi måste göra det tillsammans, men det är Örebro kommun som måste visa vägen, säger Martha Wicklund.

Kopiera länk